Webbanmälan

Nyckeln till framgångsrik talangutveckling, Tränarforum Stockholm - DIGITAL

Det är få, om ens några begrepp inom idrotten som väcker så mycket känslor som just talang. Men oavsett vad man lägger i begreppet räcker det inte med enbart talang för att bli en högpresterande idrottare. Talang behöver tas om hand och utvecklas och här har det visat sig att miljön runt idrottaren spelar en viktig roll.


En god idrottslig utvecklingsmiljö är avgörande för att skapa grund för idrottsutövande på hög nivå men också för att skapa ett livslångt intresse för idrott. Flera kvaliteter kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. En sak har visat sig vara allra viktigast och en förutsättning för att många andra framgångsfaktorer ska realiseras. I dessa miljöer är ledarna och tränarna av helt avgörande betydelse. Deras kompetens, attityd och arbetssätt är den viktigaste ingrediensen in en god idrottsmiljö.

Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur ni kan skapa en god idrottslig utvecklingsmiljö.

Föreläsare
PG Fahlström är universitetslektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har tillsammans med kollegor under många år bedrivit forskning kring idrott och talangutveckling. Dessutom har han
en bred erfarenhet som utbildare inom ett flertal svenska idrotter men också som tränare från nybörjarträning till landslagsverksamhet.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig framförallt till medlemmar i förening i Stockholmsdistriktet. Tillhör du inte någon förening måste du ta kontakt med Lars Jonsson, lars.jonsson@rfsisu.se för registrering och mer info.

Förutsättningar
Föreläsningen sker digitalt via Zoom, Egen dator krävs. Anmälningslänk skickas i samband med kallelsen någon dag innan. 

Kostnad & avbokning
Föreläsningen är kostnadsfri. Vid utebliven avbokning faktureras 250 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare fram till kursdagen.  Avbokning sker till carina.sjolander@rfsisu.se

Frågor
Har du frågor om föreläsningen kontakta Lars Jonsson, lars.jonsson@rfsisu.se, 08-627 46 07

Har du frågor om anmälan eller vill avboka kontakta Carina Sjölander, carina.sjolander@rfsisu.se 

Välkommen med din anmälan!

Tränarforum Stockholm är en mötesplats för tränare inom föreningsidrotten i Stockholmsdistriktet. Med Tränarforum Stockholm vill vi anta utmaningen att stärka ledarskapet inom idrotten, en central del av idrottens strategi mot 2025. Ska vi lyckas nå målbilden kommer tränaren, dvs du, vara en viktig aktör. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli framgångsrik. Vi anordnar frukostseminarier, föreläsningar, erfarenhetsutbyten och andra utbildningar med kompetenta föreläsare inom aktuella ämnesområden.
Tränarforum Stockholm är en kvalitetsstämpel för dig som vill uppdatera dig med det senaste, så att så många som möjligt hänger med så länge som möjligt.


Information

  • 2020-11-24
   • 2020-11-26 18:00 - 20:00
  • Digitalt via Zoom, egen dator krävs
  • Bengt Svensson
  • 243 av 350

Information

  • 2020-11-24
   • 2020-11-26 18:00 - 20:00
  • Digitalt via Zoom, egen dator krävs
  • Bengt Svensson
 • 243 av 350

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.