WebbanmÀlan

Hållbar sponsring - digital temakväll

RF-SISU Halland, Skåne, Blekinge och Småland bjuder in till en temakväll om Hållbar sponsring. 

Hur får vi fler sponsorer? 
Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten? 
Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete? 

Det är frågor som vi kommer att ha som utgångspunkt under utbildningen. Vi kommer att fokusera kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring. Utbildare Frans Fransson kommer att introducera i ämnet och skapa en bild över vad som ligger till grund för dagens sponsring. 
 
Utbildare: Frans Fransson, föreläsare och rådgivare inom sponsring och en av författarna till boken Hållbar sponsring.

Målgrupp: Personer som arbetar med marknadsföring, sponsring eller evenemang i föreningen

Vid frågor kontakta Åsa Agmyr, asa.agmyr@rfsisu.se 070-341 40 03. 


Information