Webbanmälan

Åldersanpassad träning för barn och unga

Välkommen till kursen Åldersanpassad träning för barn och unga! 

Kursen Åldersanpassad träning för barn och unga utgår från kunskapen om hur barn och ungas kroppar växer och hur det påverkar deras fysiska förmågor och motoriska färdigheter. Med kunskap om tillväxt kan du som ledare anpassa den långsiktiga träningsplaneringen i syfte att minska risken för att den aktive får tillväxtskador. Kursen ger dig också kunskap om menstruationens fysiska och mentala effekter och ger dig konkreta tips och råd kring hur du pratar om, och inkluderar mens som en naturlig del av träning och tävling.

Centralt innehåll i kursen är tillväxt hos barn och unga, kroppens tillväxtzoner, metoder för att undvika skador i tillväxtzonerna samt menstruationens fysiska och mentala effekter. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för hur barn och unga växer och hur du planerar och genomför träningen utifrån den kunskapen i syfte att minska risken för skador och öka individualiseringen.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva upp till cirka 25 år, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner eller verksamheter du verkar inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig. När du registrerat dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på mail. I en övergångsperiod skickar vi ut deltagarmaterialet manuellt, via mail, varför du kan behöva vänta ett par dagar på att genomföra kursen.

Kursen är uppdelad i fyra avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till traningslara@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuidrottsbocker.se. 

Länk till kursplan 

Omfattning och material 
Deltagarmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand vid en dator. Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter. 

Förkunskapskrav 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.

Information

  • 2021-12-31
   • 2021-01-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Josefin Kumlin
  • 300 SEK
  • Materialet faktureras den e-postadress du anger vid registrering till kursen
  • Ingen avbokning, deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person
  • Intro Svensk Gymnastik

Information

  • 2021-12-31
   • 2021-01-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Josefin Kumlin
  • 300 SEK
  • Materialet faktureras den e-postadress du anger vid registrering till kursen
  • Ingen avbokning, deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person
  • Intro Svensk Gymnastik