Webbanmälan

Åldersanpassad träning för vuxna

Välkommen till kursen Åldersanpassad träning för vuxna! Kursen Åldersanpassad träning för vuxna utgår från kunskapen om hur den vuxna kroppen åldras och hur det påverkar fysiska förmågor och motoriska färdigheter. Med kunskap om hur kroppen åldras kan du som ledare anpassa den långsiktiga träningsplaneringen i syfte att möjliggöra utveckling på individnivå och skapa förutsättningar för ett friskt liv över tid.

Centralt innehåll i kursen är kroppens naturliga åldrande, bålens funktion och bäckenbotten, styrka, rörlighet, kondition samt menstruation och klimakteriet. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för hur den vuxna kroppen åldras hur du använder dig av den kunskapen när du planerar och genomför träningen i syfte att möta varje individ utifrån deras behov och förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva som är äldre än 25 år, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets discipliner eller verksamheter du verkar inom.


Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig. När du registrerat dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på mail. I en övergångsperiod skickar vi ut deltagarmaterialet manuellt, via mail, varför du kan behöva vänta ett par dagar på att genomföra kursen.

Kursen är uppdelad i sju avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning det är tänkt. Du kan alltså inte välja vilken ordning du vill läsa avsnitten i, eftersom de bygger på varandra. Du kommer att gå igenom ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha alla rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig till traningslara@gymnastik.se. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till support@sisuidrottsbocker.se.


Länk till kursplan 

Omfattning och material 
Deltagarmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand vid en dator. Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter. 

Förkunskapskrav 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.

Information

  • 2021-12-31
   • 2021-01-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Louise Nordenberg
  • 300 SEK
  • Materialet faktureras den e-postadress du anger vid registrering till kursen
  • Ingen avbokning, deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person
  • Intro Svensk Gymnastik

Information

  • 2021-12-31
   • 2021-01-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Louise Nordenberg
  • 300 SEK
  • Materialet faktureras den e-postadress du anger vid registrering till kursen
  • Ingen avbokning, deltagarmaterialet är personligt och kan ej skrivas över till annan person
  • Intro Svensk Gymnastik