Webbanmälan

Tränare Blå

Denna utbildning vänder sig till blivande blå tränare. Efter genomgången utbildning får man licens som tränare blå.

Utbildningen bygger på Träningslärans blåa nivå och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, grupparbeten och enskilda arbetsuppgifter varvas. Utbildningen sträcker sig över 2 säsonger, dom teoretiska delarna kommer att hållas på webben och dom praktiska delarna genomförs hemma i klubben. Du behöver avsätta tid för hemstudier utspritt mellan träffarna och du ska vara med och ha en träningsgrupp i klubben parallellt med utbildningen.

Målgrupp för kursen är instruktörer/tränare av klubbens kappseglare i steget efter grön nivå.

Mål med kursen är att ge tränare fördjupade kunskaper att ansvara för en träningsgrupp på blå nivå.

Förkunskapskrav
Minimålder 16 år
Seglingens ledarskap grund
Genomgången/Godkänd Instruktör- tränare Grön
Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik som Instruktör/tränare
Genomgången grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov

Kurstillfällen och innehåll
10 mars kl. 17:30-20:30  Introduktion, seglingens träningslära och ledarskap.

25 mars kl. 17:30-20:30  Fart - Trim och Teknik ostagade båtar

14 april  kl. 17:30-20:30  Fart - Trim och Teknik stagade båtar

28 april  kl. 17:30-20:30  Strategi & Taktik

11 maj   kl. 17:30-20:30   Strategi & Taktik forts.

26 maj   kl. 17:30-20:30   Prestationspsykologi 

  7 juni   kl. 17:30-20:30   Coaching under tävling 

sept/okt kl. 13:00-17:00   Säsongsutvärdering & Planering - Fysisk träff

okt/nov  kl. 09:00-17:00   Seglingsfysiologi - Fysisk träff

januari   kl. 17:30-20:30   Summering, examination och avslutning

Till denna utbildning finns möjlighet att ansöka om bidrag ur SSF Idrottsmedels pott. Lär mer om vårt utbildningsbidrag och kriterierna här: https://www.svensksegling.se/forklubbar/Administrationochbidrag/Idrottsmedel/Utbildningsbidrag/

Se till att du får en bekräftelse på din anmälan och var noga med att du är klar med förkunskapskraven innan kursen börjar;

Sista anmälan 2021-02-20

Välkommen!


Information

 • 2021-02-21
  • 2021-02-09 00:00 - 2021-12-31 00:00
 • webben
 • 3100 SEK
 • Klubben faktureras i efterskott
 • Mini ålder 16 år Seglingens ledarskap grund Genomgången/Godkänd Instruktör/tränare Grön Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik som Instruktör/tränare Grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov

Information

 • 2021-02-21
  • 2021-02-09 00:00 - 2021-12-31 00:00
 • webben
 • 3100 SEK
 • Klubben faktureras i efterskott
 • Mini ålder 16 år Seglingens ledarskap grund Genomgången/Godkänd Instruktör/tränare Grön Minimum en säsongs dokumenterad tränarpraktik som Instruktör/tränare Grundkurs i kappseglingsregler och godkänt regelprov