Webbanmälan

Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

Idrottens Föreningslära - vägen till en framgångsrik idrottsförening

Vårt Tema för kvällen är  Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

För att en förening ska bli framgångsrik krävs det att samtliga delar fungerar och att det finns kunskap om vad som krävs i ett föreningsarbete.

RF-SISU Västmanland och RF-SISU Sörmland har gemensamt tagit fram en serie utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse. Syftet är att öka kunskapen för att kunna skapa de bästa av förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten. Du väljer om du vill gå en eller flera av utbildningsserien.

Våra Teman

 • Föreingslära grund
 • Verksamhetsplanering
 • Kassör
 • Ekonomi, budget och uppföljning
 • Valberedning

Tema Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

Den här utbildningen vänder sig till hela styrelsen inte bara kassören. Det är en övergripande utbildning i föreningsekonomi och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om ekonomin för hela styrelsen Det är viktigt att förstå ekonomins betydelse för att kunna uppnå det man vill med en förening.

En del av innehållet:
• föreningens ekonomi och koppling till verksamhetsplanen
• budget
• analys — resultat- och budgetuppföljning, nyckeltal
• skatteverket – IF som arbetsgivare och IF.s inkomstdeklaration.


Nästa steg blir

7 oktober         Tema Föreningslära grund

26 oktober       Tema Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

16 november    Tema Valberedning


Information

 • 2021-04-25
  • 2021-04-27 18:00 - 19:30
 • Via Teams
 • Margareta Hofgaard
 • Ingen kostnad

Information

 • 2021-04-25
  • 2021-04-27 18:00 - 19:30
 • Via Teams
 • Margareta Hofgaard
 • Ingen kostnad

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.