Webbanmälan

Skapa trygga idrottsmiljöer - tränarens förhållningssätt

Att varje barn känner sig tryggt borde vara varje idrottsledares högsta prioritet. Med trygghet som grund skapar vi tillsammans möjlighet för såväl längtan efter mer, härliga gemensamma minnen och fantastiska resultat. Därför erbjuder vi utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer. En digital utbildning med tre olika perspektiv på hur en din förening kan skapa en trygg miljö tillsammans. Detta utbildningstillfälle handlar om tränarens förhållningssätt. 

Utbildningen är upplagd i tre delar och det går bra att välja en utav utbildningarna eller delta på alla tre. En del handlar om styrelsens arbete och organisation. Denna del lägger grunden för ökad insikt, vidare samtal och handlingsberedskap i verksamheten. En del handlar om tränarens förhållningssätt. Här går vi igenom ledarskapets betydelse och tränarens möjligheter och utmaningar kopplat till träning och tävling. En del handlar om föreningens interna kommunikation. I denna del står retoriken i centrum för att öka kunskapen om hur vi kan lyckas i vår kommunikation. Varje del genomförs vid ett flertal tillfällen och det är ingen nödvändighet att delta i förutbestämd ordning.

Innehåll & uppföljning

Detta utbildningstillfälle gäller det andra perspektivet, tränarens förhållningssätt. Är du intresserad av att anmäla dig till någon av de andra delarna kan du komma till alla utbildningstillfällen genom att följa denna länk.

Vårt fokus ligger på uppföljning. Därför har vi skapat en enkät med frågor som rör barns delaktighet och föreningens handlingsplan. Denna skickas ut till styrelser som deltar på delen om styrelsens arbete och organisation. Till samtliga tre delar erbjuder vi dessutom utskick med erbjudanden samt uppföljningsmöten.

Utbildningen grundar sig i FNs konvention om barn rättigheter, RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt de stödmaterial som tagits fram för föreningslivet.

Målgrupp

Hela föreningen. 

Tidsåtgång

1 timme och 45 minuter.

Bekräftelse & Kallelse

En bekräftelse med information om det digitala upplägget skickas ut till den angivna mejladressen efter att anmälan är gjord. En kallelse med länk för att ansluta till utbildningen kommer sedan att skickas ut via mejl efter anmälningstidens slut.

Glöm inte att ange korrekt mejladress vid anmälan.

Information

 • 2021-10-11
  • 2021-10-13 18:00 - 19:45
 • Microsoft Teams
 • Love Swartz
 • Kostnadsfri
 • Avbokning ska ske senast 24 timmar innan utbildningen startar.

Information

 • 2021-10-11
  • 2021-10-13 18:00 - 19:45
 • Microsoft Teams
 • Love Swartz
 • Kostnadsfri
 • Avbokning ska ske senast 24 timmar innan utbildningen startar.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.