WebbanmÀlan

Om det otänkbara händer - kommunikation och krishantering

Att vara väl förberedd inför en eventuellt krissituation i föreningen. 

En dag kanske föreningen hamnar i kris. Ett lag på väg till eller från match kan råka ut för en allvarlig trafikolycka men det kan lika gärna handla om att en aktiv råkar ut för en allvarlig skada på plan eller i idrottshallen. Hur gör man om föreningen råkat ut för oegentligheter och hur kommunicerar man om det uppdagas att det förekommer kränkningar eller andra övergrepp mot de aktiva?

Under pressade förhållanden är genomtänkta kommunikationsstrategier och krishanteringsplaner extremt viktiga. Under den här utbildningen får ni insikt i hur kan ni förbereda er och planera för kommunikation internt och externt till en situation där ni kanske befinner i er chock. Ni kommer även att lära er om hur människor fungerar och reagerar vid en kris eller en chock.

Vi hoppas att utbildningen ger er tillräckligt med kunskap för att göra planer för beredskap, hantering och kommunikation i er förening. 

Utbildare är Hanna Sjöberg och Daniel Ljungberg. Hanna arbetar som är kommunikatör och idrottskonsulent på RF-SISU Halland och Daniel är verksamhetschef på RF-SISU Halland. 

Kombinera gärna denna utbildning med en föreningsutvecklingsprocess. Ta kontakt med föreningens Idrottskonsulent för att skapa en plan för föreningen. 

I dagsläget erbjuds våra utbildningar endast digitalt men det kan ändras under våren med möjlighet att träffas fysiskt. 

Information