Webbanmälan

En praktisk utbildning om psykisk ohälsa för idrottsledare/tränare - Digital

Syfte: Förbättra tränaren/ledarens skicklighet i att förebygga psykisk ohälsa hos utövarna, och även tidigt uppmärksamma tecken på detsamma, samt utveckla kunskap om hur man kan hantera psykisk ohälsa.

Innehåll:  

- Definition av psykisk ohälsa.

- Exempel på psykisk ohälsa.

- Frekvens i samhället/idrotten.

- Sårbarhetsfaktorer.

- Vad kan man göra som tränare/ledare (före/efter).

- Träning i att läsa av utövare.

Utformning: Teori varvat med erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.

Omfattning: 2 tillfällen á 2 timmar med hemuppgift kopplad till ens vanliga träningar däremellan.

Frågor: Gunilla Lindström, 08-627 40 87, utbildning.stockholm@rfsisu.se

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri.

Information

    • 2021-04-20 18:00 - 2021-05-10 20:03
  • Digital
  • Gunilla Lindström, Andreas Carlsson
  • 38 av 40

Information

    • 2021-04-20 18:00 - 2021-05-10 20:03
  • Digital
  • Gunilla Lindström, Andreas Carlsson
  • 38 av 40

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.