Webbanmälan

Fäktträning i grupp 1- 2021

Grupp

Svenska Fäktförbundet inbjuder till utbildningen "Fäktträning i grupp 1" som äger rum från fredag 18 juni till torsdag 24 juni 2021 på Bosön, Lidingö. Anmälan senast 15 april.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att förbättra dina kunskaper som fäkttränare. Fokus ligger på metoder för utbildning av nybörjare. Utgångspunkten är utbildning för barn 7-9 år men metoden kan användas för alla åldrar. Du lär dig att som tränare arbeta med utbildning i grupp och kollektiva fäktlektioner, metoder som är både effektiva och inspirerande. Centralt är att lära ut fäktning genom rörelseförståelse och rörelseglädje. Ledarskap och planering är andra viktiga teman. Inriktningen är både florett och värja (för sabel krävs en tilläggsutbildning).

För godkänd utbildning krävs fullständig närvaro under hela utbildningen och vi förväntar oss att du bor på Bosön under utbildningen. Även kvällspass efter middag förekommer.

Förkunskapskrav är Grundutbildning för tränare (som ordnas av alla RF-SISU:s distrikt). Inför utbildningen ska du även förbereda dig genom inläsning och SvFF:s digitala utbildningar om nybörjarfäktning. Sista dag för anmälan är 25 april.

Lektion

Förkunskaper

Nödvändiga förkunskaper och förberedelser:

Utbildningen "Grundutbildning för tränare"

Boken Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: för hälsa prestation och individuell utveckling av Helena Bellardini och Michai Tonkonogl (uppskattad tidsåtgång 1- dagar)

Utbildningen och kunskapskontrollen "Åldersanpassad fysträning" som genomförs på SvFF:s e-learning plattform (ungefär 4 t)

Svenska Fäktförbundet: Digital utbildning "Nybörjarfäktning för barn"

Övrigt kursmaterial

Den fäkttekniska utbildningen finns beskriven i ett kompendium som deltagarna får i samband med kursstart.

Efter utbildningen får deltagarna  tillgång till ett ett videobibliotek där alla övningar som presenterats finns dokumenterade

Diplom

Alla godkända deltagare erhåller ett utbildningsintyg. De deltagare som också slutför SISU:s Grundtränarutbildning erhåller diplom som "Fäkttränare i grupp 1"

Fördelning av platser

Antalet deltagare är begränsat till 20 och antagning kommer att ske i anmälningsordning.

Praktiska upplysningar

Utbildningsplats: Bosöns elitidrottscentrum, Lidingö

Inryckning: Fredag 18 juni kl 16.00

Utryckning: Torsdag 24 juni ca kl 14.00

Avgift: 8.000 kr per deltagare . Avgiften kommer att faktureras respektive deltagares förening.

Bidrag: Deltagarnas föreningar erhåller ett bidrag på 8.000 kr för varje deltagare som godkänns (för deltagare kommande utanför Stockholm ersätts även resekostnader på maximalt 2.000 kr).

Varmt välkommen med din anmälan!

Information

  • 2021-05-16
   • 2021-06-18 15:45 - 17:00
   • 2021-06-18 19:00 - 20:30
   • 2021-06-19 09:00 - 10:30
   • 2021-06-19 10:45 - 12:00
   • 2021-06-19 13:00 - 14:15
   • 2021-06-19 14:30 - 15:15
   • 2021-06-19 15:45 - 17:00
   • 2021-06-19 19:00 - 20:30
   • 2021-06-20 09:00 - 10:30
   • 2021-06-20 10:45 - 12:00
   • 2021-06-20 13:00 - 14:15
   • 2021-06-20 14:30 - 15:15
   • 2021-06-20 15:45 - 17:00
   • 2021-06-20 19:00 - 20:30
   • 2021-06-21 09:00 - 10:30
   • 2021-06-21 10:45 - 12:00
   • 2021-06-21 13:00 - 14:15
   • 2021-06-21 14:30 - 15:15
   • 2021-06-21 15:45 - 17:00
   • 2021-06-21 19:00 - 20:30
   • 2021-06-22 09:00 - 10:30
   • 2021-06-22 10:45 - 12:00
   • 2021-06-22 13:00 - 14:15
   • 2021-06-22 14:30 - 15:15
   • 2021-06-22 15:45 - 17:00
   • 2021-06-23 09:00 - 10:30
   • 2021-06-23 10:45 - 12:00
   • 2021-06-23 13:00 - 14:15
   • 2021-06-23 14:30 - 15:15
   • 2021-06-23 15:45 - 17:00
   • 2021-06-23 19:00 - 20:30
   • 2021-06-24 09:00 - 10:30
   • 2021-06-24 10:45 - 12:00
   • 2021-06-24 13:00 - 14:15
  • Pierre Thullberg, Pontus Weman Tell, Ivan Makkai, Alice Mumm, André Andané, Patrik Norman
  • Alla deltagare bor på Bosön
  • Samtliga måltider ingår
  • 8000 SEK
  • Inklusive undervisning, eventuellt boende samt måltider.
  • Vid avbokning efter 15 maj återbetalas bara halva avgiften.
  • Grundutbildning för tränare. Distansutbildningen Åldersanpassad Fäktfys.

Information

  • 2021-05-16
   • 2021-06-18 15:45 - 17:00
   • 2021-06-18 19:00 - 20:30
   • 2021-06-19 09:00 - 10:30
   • 2021-06-19 10:45 - 12:00
   • 2021-06-19 13:00 - 14:15
   • 2021-06-19 14:30 - 15:15
   • 2021-06-19 15:45 - 17:00
   • 2021-06-19 19:00 - 20:30
   • 2021-06-20 09:00 - 10:30
   • 2021-06-20 10:45 - 12:00
   • 2021-06-20 13:00 - 14:15
   • 2021-06-20 14:30 - 15:15
   • 2021-06-20 15:45 - 17:00
   • 2021-06-20 19:00 - 20:30
   • 2021-06-21 09:00 - 10:30
   • 2021-06-21 10:45 - 12:00
   • 2021-06-21 13:00 - 14:15
   • 2021-06-21 14:30 - 15:15
   • 2021-06-21 15:45 - 17:00
   • 2021-06-21 19:00 - 20:30
   • 2021-06-22 09:00 - 10:30
   • 2021-06-22 10:45 - 12:00
   • 2021-06-22 13:00 - 14:15
   • 2021-06-22 14:30 - 15:15
   • 2021-06-22 15:45 - 17:00
   • 2021-06-23 09:00 - 10:30
   • 2021-06-23 10:45 - 12:00
   • 2021-06-23 13:00 - 14:15
   • 2021-06-23 14:30 - 15:15
   • 2021-06-23 15:45 - 17:00
   • 2021-06-23 19:00 - 20:30
   • 2021-06-24 09:00 - 10:30
   • 2021-06-24 10:45 - 12:00
   • 2021-06-24 13:00 - 14:15
  • Pierre Thullberg, Pontus Weman Tell, Ivan Makkai, Alice Mumm, André Andané, Patrik Norman
  • Alla deltagare bor på Bosön
  • Samtliga måltider ingår
  • 8000 SEK
  • Inklusive undervisning, eventuellt boende samt måltider.
  • Vid avbokning efter 15 maj återbetalas bara halva avgiften.
  • Grundutbildning för tränare. Distansutbildningen Åldersanpassad Fäktfys.