Webbanmälan

Seglardagen 2021- Digitalt möte

Inbjudan till Seglardagen 2021 - Digitalt möte

Datum:         Söndagen den 21 mars 2021
Plats:             Digitalt möte
Tid:               Seglardagen öppnas kl 9.00 och dagen avslutas ca 13.00 när förhandlingarna avslutats.

Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund.

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda innan mötet, senast den 19 mars.
Ombudsfullmakt, mall finns på hemsidan, ska mejlas till ssf@ssf.se.

Här finns alla handlingar att läsa: https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Seglardagen2021/
Vi är tacksamma för att få anmälningarna så snart som möjligt.

Årsmötet kommer hanteras i mötesapplikationen Easy meet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Varje ombud och observatör får en personlig inloggning vilket gör att vi kommer kunna säkerställa röstlängden på ett bra sätt. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.

 Observatörer är välkomna att anmäla sig. 

Information

    • 2021-03-21 09:00 - 13:00
  • Digitalt möte
  • Åsa Blomqvist Jonsson, Theres Wolgast

Information

    • 2021-03-21 09:00 - 13:00
  • Digitalt möte
  • Åsa Blomqvist Jonsson, Theres Wolgast