Webbanmälan

Strategisk Styrelseutbildning - Funktion - Sekreterare - DIGITAL

Digital miljö - (egen dator uppkopplad mot wifi med kamera och mikrofon)
Denna kväll riktar sig till dig som har en funktionen som ordförande, kassör eller sekreterare i din föreningens styrelse. 

Erfarenhetsutbyten och information för att stärka dig i din roll.

Innehåll:

•Vi startar kvällen med gemensam information om en styrelses arbete
•Vi delar oss för fortsatt arbete med de olika funktionerna var för sig
•Varje funktionsgrupp går igenom vad rollen specifikt innebär
•Ordförande – att sammankalla och leda styrelsen
•Sekreterare – att dokumentera och arkivera styrelsens arbete
•Kassör – att ha hand om de övergripande ekonomiska uppgifternaMålgrupp:Föreningens ordförande, sekreterare och kassör

Kostnad: Kostnadsfri

Varmt välkomna!

Beskrivning av alla utbildningar inom:

Strategisk Styrelsearbete

Inledning 
- kunskap runt stadgarnas betydelse i föreningen och vad dessa styr

Fördjupningar:
- Styrelsens Ansvar - hur ser styrelsens ansvar ut och vad behöver vi som ledamöter veta om det
- Väl fungerande möten - hur ser våra olika möten ut i föreningen och vad behöver vi tänka på
- Föreningspolicyn - varför policys och vilka i så fall
- Föreningskommunikation - Målgrupper, kommunikationsvägar, former hur ser dessa ut
- Ett engagerande klubbmärke - hur engagerar föreningen och skapar mervärden för medlemmarna

Funktioner:
- Funktioner ordförande/sekreterare/kassör - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna
- Nyinvald valberedning - vad innebär det att jag är nyvald som valberedare i min förening
- Funktion valberedning/revisor - gemensam inledning och sedan varsitt grupprum där vi går igenom de olika rollbeskrivningarna och uppdraget


Information

   • 2021-05-11 18:00 - 20:30
  • Thomas Björkman
  • Ingen förkunskap
  • 28 av 60

Information

   • 2021-05-11 18:00 - 20:30
  • Thomas Björkman
  • Ingen förkunskap
 • 28 av 60

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.