Webbanmälan

Digital Föreläsning Mia Börjesson

Hopp, optimism och glädje! 

Om att skapa tillit hos de unga 

Hur vi som ledare kan hålla viljan uppe hos de unga?

Föredraget presenterar forskning och kunskap kring självtillitens grunder
och kännetecken på tillit emellan ledare och deltagare. Att känna igen
känslor och att förstå känslor ökar upplevelsen av sammanhang. HOPPET är
en stark känsla som ger framtidstro och tillförsikt att det kommer att ordna
sig och att det vi gör är tillräckligt bra. OPTIMISM är en känsla som skapar
en grund för att vi sätter oss själva i rörelse och för oss fram mot smarta
mål. GLÄDJE är förutsättningen för att vi ska anstränga oss och ge järnet.

Information

  • 2021-03-16
   • 2021-03-16 19:00 - 20:15
  • Zoom
  • Linnéa Tydén Busck

Information

  • 2021-03-16
   • 2021-03-16 19:00 - 20:15
  • Zoom
  • Linnéa Tydén Busck

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.