Webbanmälan

Idrottspsykologi

Detta är en digital utbildning som genomförs via webbverktyget Zoom. För att delta på utbildningen behöver alla deltagare ha en egen dator, bra internetuppkoppling, en webbkamera och en mikrofon.

Välkommen till kursen Idrottspsykologi!

Idrottspsykologi är kursen för dig som är ledare för aktiva från cirka 13 år och som har ett uttalat mål med sin träning och tävling inom någon Gymnastikförbundets olika verksamheter.

Kursen tar upp ämnen som att upprätthålla och utveckla självförtroende, oro, reglera spänningsnivån och koncentrationen. Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället får lära dig om och prova på inre samtal. Övningen nyttjas för att kunna hjälpa de aktiva att öva olika psykologiska färdigheter som kan bidra till ett ökat välbefinnande och förbättrade prestationer. Under kurstillfället kommer du att få möjlighet att diskutera dina upplevelser, reflektioner och tankar med de andra deltagarna.

Kursmaterialet är digitalt och skickas till varje deltagare i god tid innan kursstart.

Kurslängd: Fem lektioner á 45 minuter varav 1 lektion är individuella förstudier

Kursplan

Förkunskapskrav 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Gymnastikens baskurs – träning och tävling alternativt Baskurs Gruppträning samt Intro Svensk Gymnastik.  Information

 • 2021-10-28
  • 2021-11-11 17:00 - 20:30
 • Digital plattform
 • David Backa
 • 500 SEK
 • 500 kr för medlemmar i Gymnastikförbundet. 750 kr för icke medlemmar. I kursavgiften ingår kursmaterial.
 • Kursanmälan är bindande. Återbud görs per e-post eller telefon senast 14 dagar innan kursstart. Utbildningsmaterial faktureras om det hunnit beställas.
 • Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik + Trupp Basic alternativt Matta och Airtrack + därefter minst 30 timmars praktik i hallen under minst tre månader

Information

 • 2021-10-28
  • 2021-11-11 17:00 - 20:30
 • Digital plattform
 • David Backa
 • 500 SEK
 • 500 kr för medlemmar i Gymnastikförbundet. 750 kr för icke medlemmar. I kursavgiften ingår kursmaterial.
 • Kursanmälan är bindande. Återbud görs per e-post eller telefon senast 14 dagar innan kursstart. Utbildningsmaterial faktureras om det hunnit beställas.
 • Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik + Trupp Basic alternativt Matta och Airtrack + därefter minst 30 timmars praktik i hallen under minst tre månader