Webbanmälan

BASutbildning Digital 2

Basutbildningen är numer obligatorisk för all form av utbildning inom SvRF.

Den rekommenderas starkt även för alla ledare, utbildare, arrangörer, förtroendevalda samt andra aktiva.

Nu har vi kommit beslutet att vi kör denna utbildning digitalt och kursen är därför uppdelad på tre tillfällen exklusive den delen som ska göras i förstudier hemma.

Ca två veckor innan kursstart skickas kursmaterial ut.

I kusen ingår ca 10 timmar eget arbete. 

Det är jätteviktigt att man genomför dessa och att man ansluter till kursen väl förberedd.

Hemuppgifter ska mejlas in innan kurstillfället. gavleborg@ridsport.se

Dessa kommer sedan att gås igenom under kursen.

Deltagande på samtliga tre delträffar är obligatoriskt för att bli godkänd i kursen.

Information

  • 2021-04-22 19:30 - 20:30
  • 2021-04-29 19:00 - 21:00
  • 2021-05-02 19:00 - 21:00
  • 2021-05-06 19:00 - 21:00
 • Teams
 • Lilian Axelsson
 • 650 SEK
 • Det går att söka projektstöd med 500 kr/pers för förening
 • Anmälan är bindande

Information

  • 2021-04-22 19:30 - 20:30
  • 2021-04-29 19:00 - 21:00
  • 2021-05-02 19:00 - 21:00
  • 2021-05-06 19:00 - 21:00
 • Teams
 • Lilian Axelsson
 • 650 SEK
 • Det går att söka projektstöd med 500 kr/pers för förening
 • Anmälan är bindande