Webbanmälan

Simlinjeinstruktör 7-13

Information om utbildningen ges av Fredrik Isberg, fredrik.isberg@svensksimidrott.se, 010-4590325.

Tack för din anmälan!

OBS begränsat deltagarantal. Anmälan enligt först till kvarn!

Inbjudan i PDF-format, finns på anmälningssidan med all information.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som ansvarig ledare simmare i åldrarna 7-13 år. Både tränings och tävlingsverksamhet.

Kursinnehåll:

Träningslära: Teknik, metodik, biomekanik, planering, Idrottspsykologi, fysiologi
Tränarskap, organisation, säkerhet, examination.


Kursupplägg:

Utbildningsdagarna innehåller både praktiska och teoretiska delar, samt gruppdiskussioner där aktivitet krävs. För att bli godkänd krävs 100% närvaro under samtliga dagar, moment och godkända examinationsuppgifter.

Information

 • 2021-08-01
  • 2021-08-21 09:00 - 17:00
  • 2021-08-22 09:00 - 17:00
  • 2021-09-04 09:00 - 17:00
  • 2021-09-05 09:00 - 17:00
 • Digitalt/Fysiskt
 • Fredrik Isberg
 • Vi kan vara behjälpliga med boende vid förfrågan.
 • Lunch och fika ingår i kursavgiften. Middag bekostas av deltagaren (om man bor över).
 • 6500 SEK
 • Utbildningsmaterial och måltider inom programmet. Av deltagaravgiften kan ett bidrag per godkänd deltagare betalas ut via Projektstöd för barn och ungdom (Idrottslyftet). Ansökan behöver göras innan utbildningen. Se inbjudan för info och länk.
 • Anmälan är bindande, vilket innebär att kostnader som påförs Östsvenska Simförbundet, avseende utbildningen betalas i sin helhet av deltagaren. Fram till och med sista anmälningsdag kan avbokning ske utan någon kostnad.
 • Assisterande Simidrottsledare
 • 6 av 27

Information

 • 2021-08-01
  • 2021-08-21 09:00 - 17:00
  • 2021-08-22 09:00 - 17:00
  • 2021-09-04 09:00 - 17:00
  • 2021-09-05 09:00 - 17:00
 • Digitalt/Fysiskt
 • Fredrik Isberg
 • Vi kan vara behjälpliga med boende vid förfrågan.
 • Lunch och fika ingår i kursavgiften. Middag bekostas av deltagaren (om man bor över).
 • 6500 SEK
 • Utbildningsmaterial och måltider inom programmet. Av deltagaravgiften kan ett bidrag per godkänd deltagare betalas ut via Projektstöd för barn och ungdom (Idrottslyftet). Ansökan behöver göras innan utbildningen. Se inbjudan för info och länk.
 • Anmälan är bindande, vilket innebär att kostnader som påförs Östsvenska Simförbundet, avseende utbildningen betalas i sin helhet av deltagaren. Fram till och med sista anmälningsdag kan avbokning ske utan någon kostnad.
 • Assisterande Simidrottsledare
 • 6 av 27