Webbanmälan

Digital utbildning - IdrottOnline - Administration

Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Kursen är en introduktion-, information- och inspirationskurs kring IdrottOnline Administration. Lär känna de grundläggande funktionerna i systemet och systemet hänger ihop.

OBS
Denna utbildning vänder sig enbart till medlemmar i dalaföreningar.

IdrottOnline erbjuder idrottsföreningen ett verktyg för att hantera och publicera information, lag- och gruppsidor inklusive aktivitetskalendrar, administrera medlemsarkiv, söka LOK-stöd, dokument- och bildhantering i ett mediearkiv och mycket mer.

Målgrupp
Personer som ska bidra i arbetet med föreningens medlemsarkiv.

Innehåll
- Introduktion i IdrottOnline Klubb
- Personliga uppgifter och inloggning
- Administrationens uppbyggnad och struktur
- Lägga till och ta bort medlemmar
- Behörigheter och roller
- Skapa och lägga till medlem i grupp, gruppadministratör

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Viktigt att du vid anmälan anger en fungerande e-postadress dit vi kan skicka inloggningsuppgifter till den digitala utbildningen.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

De uppgifter som lämnas vid anmälan förvaras enligt plan för personuppgifter.

Den e-postadress kan komma att användas för liknande erbjudanden.


Information

  • 2021-09-12
    • 2021-09-14 18:00 - 20:00
  • Teams
  • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande debiteras 500 kr/person.

Information

  • 2021-09-12
    • 2021-09-14 18:00 - 20:00
  • Teams
  • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande debiteras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.