Webbanmälan

Introduktionsutbildning för tränare

Detta är en introduktionsutbildning för dig som är eller ska bli tränare oavsett idrott och målgrupp du ska leda. Utbildningen passar även bra att genomgå för dig som just nu är utövare för att en första bild av tränarrollens uppdrag och innebörd. Den passar även bra för dig som är föreningsledare och driver föreningens mer strategiska frågor för att en ökad kännedom om viktiga perspektiv vid verksamhetsutveckling. 

Utbildningen ger dig en kortare introduktion i flera viktiga ämnesområden som är centrala i din roll som tränare oavsett idrott. 

Det är en digital utbildning som du genomför helt på egen hand i den takt du själv vill. Utbildningen tar ca 2 timmar från start till mål. 
Vi uppmuntrar dig med hjälp av frågor att stanna upp efter varje avsnitt och reflektera utifrån din roll som tränare i din idrott. 

Innehåll:

Utbildningen är indelad i tre huvudavsnitt:

* Jag och idrottsrörelsen

* Jag och ledarskapet

* Jag och träningen
Dessa avsnitt är sedan indelade i kortare uppgifter kring några specifika ämnesfält. Utbildningen är uppbyggd så att du tar dig igenom uppgift för uppgift, steg för steg. 

Det finns ett reflektionsmaterial som du kan ladda ner på din dator och som hjälper dig att skriva noteringar och reflektera under vägen. Varje uppgift avslutas dessutom

med ett par frågor som rör den specifika uppgiften och som du kommer att känna igen från reflektionsmaterialet.

Kursmaterial:

I slutet av utbildningen finner du ett lärgruppsmaterial som du och dina tränarkollegor kan använda er av för att ta samtalen kring webben på hemmaplan. 
När du registrerar dig på utbildningen kommer du få ett bekräftelsemail . Kort därefter får du ett mail med inbjudan till kursmaterialet. 
Se därför till att du anger en aktuell och rättstavad mailadress. När du har genomgått utbildningen kommer ditt specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt kunna se 
att du genomgått utbildningen. 

Nästa steg: 

Hör gärna av er till ert lokala RF-SISU distrikt, de ger er stöd i de fortsatta samtalen som sker på hemmaplan i föreningen. RF-SISU distrikt anordnar dessutom träffar som du enskilt kan 
anmäla dig till för att samtala kring detta utbildningsinnehåll eller andra viktiga ämnesområden för dig som tränare. 

Information

    • 2023-12-31
    • Digital utbildningsportal

Information

    • 2023-12-31
    • Digital utbildningsportal

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.