Webbanmälan

Mötesplats SM-veckan, Vad är FUN i barnidrott?

Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning, idrott och besöksnäring. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Halmstads kommun, Destination Halmstad, Högskolan i Halmstad och samarbetspartners för SM-veckan.  Vi är glada över att kunna genomföra Mötesplats trots att SM-veckan i Halmstad är inställd. 

Andreas Ivarsson är docent i psykologi vid Högskolan i Halmstad och driver flera projekt med fokus på ett hållbart och hälsosamt deltagande inom idrott. Han kommer att diskutera vilka faktorer som forskningsstudier har kommit fram till kan öka chansen för att barn och ungdomar har roligt inom idrotten. Anders Wahlström är utbildnings- och utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet och kommer att prata på temat  ”vad gör idrott kul” och vad svensk ishockey gör för att fler pojkar och flickor ska få uppleva det. Ni kommer även att få lyssna på hur lokala idrottsföreningar arbetar med att skapa en miljö med fokus på att glädje samt få in inblick i hur aktiva upplevt sin idrott, vad som varit roligt och som gjort att de fortsatt idrotta.  Passet avslutas med en paneldebatt där ovanstående, tillsammans med representant från Halmstads kommun och RF-SISU Halland deltar och där vi kommer att lyfta era frågor kopplat till ämnet.  

Panelen består av Andreas Ivarsson (docent i psykologi, Högskolan i Halmstad), Anders Wahlström (utbildnings- och utvecklingschef, Svenska Ishockeyförbundet), Andréa Jacobsson (idrott- och fritidshandläggare, Halmstads kommun) och Felicia Lindahl (idrottskonsulent, RF-SISU Halland). 

Vid frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr asa.agmyr@rfsisu.se 070-341 40 03. 
För att anmäla sig här via IdrottOnline krävs att du fyller i ditt personnummer. Vill du inte ange det, anmäl dig genom att maila till utbildning.halland@rfsisu.se (namn och organisation). 

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-01 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-01 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.