Webbanmälan

Mötesplats SM-veckan, En mångkulturell idrott: från integration till inkludering och mångfald  

Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning, idrott och besöksnäring. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Halmstads kommun, Destination Halmstad, Högskolan i Halmstad och samarbetspartners för SM-veckan.  Vi är glada över att kunna genomföra Mötesplats trots att SM-veckan i Halmstad är inställd. 

Idrotten är global, en rörelse som ofta ses som en naturlig mötesplats för barn och unga på väg in i ett samhälle. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, men det finns utmaningar.  Det finns grupper i samhället som är underrepresenterade i svensk idrottsrörelse, utifrån faktorer så som socioekonomi, kön och etnicitet. Idrottsrörelsens arbete med Strategi 2025 är ett sätt att möta dessa utmaningar och i detta seminarium lyfter vi fram kunskapsläget idag, ger goda exempel från föreningslivet och diskuterar i panelen nya vägar framåt för att främja en inkluderande och mångkulturell idrott. 

Panelen består av Krister Hertting (docent i pedagogik, Högskolan i Halmstad), Lillemor Lindell (samordnare och verksamhetsutvecklare, Riksidrottsförbundet), Anant Vithlani (Vice president sales, Nordic Choice Hotels), Annabel Snelder och Ebba Jernström (grundare av  Lemonade IF), Bobby Svitzer (integrationsutvecklare, Halmstads kommun) och Hanna Sjöberg (Idrottskonsulent, RF-SISU Halland). 

Vid frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr, 070-341 40 03, asa.agmyr@rfsisu.se. 
För att anmäla sig här via IdrottOnline krävs att du fyller i ditt personnummer. Vill du inte ange det, anmäl dig genom att maila till utbildning.halland@rfsisu.se (namn och organisation). 

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-01 10:00 - 11:30
  • Digitalt via Youtube

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-01 10:00 - 11:30
  • Digitalt via Youtube

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.