Webbanmälan

Fortbildning för ridlärare och tränare

Inbjudan till digital fortbildning för ridlärare och tränare i oktober
med Jens Fredricsson, Elisabeth Lundholm och Mari Zetterqvist Blockhuis/Lotta Wanning

Målgrupp Fortbildning för diplomerade ridlärare och licenserade B- och C-tränare
Deltagande vid alla tre tillfällena ger godkänd fortbildning 2021.


När
Måndagen den 4 oktober kl 13 - ca 15         Elisabet
Tisdagen den 12 oktober kl 10 - ca 12         Jens
Onsdagen den 20 oktober kl 13 - ca 15        Mari/Lotta

Del 1 Balans och rakriktning hos elev som häst
Del 2 Hopphästens utbildningsskala
Del 3 Motivation och rädsla hos ryttaren

Gemensamt för alla kursledare är att de ska ge sin syn om ryttarens vikt - viktgränser

Kostnad 995 kr/deltagare för alla tre tillfällena
Kostnad 400 kr/deltagare för enstaka tillfälle
För att delta måste deltagare vara utbildad ridlärare eller B- och C-tränare

Anmälan senast 30 september 2021

Du få en kallelse med länk dagen före varje gång (se till att anger rätt e-postadress)

Information

  • 2021-10-04 13:00 - 15:00
  • 2021-10-12 10:00 - 12:00
  • 2021-10-20 13:00 - 15:00
 • Teams
 • Jens Fredricsson, Elisabet Lundholm, Mari Zetterqvist Blockhaus
 • 995 SEK
 • se hemsidan
 • Diplomerad ridlärare, C och B-tränare

Information

  • 2021-10-04 13:00 - 15:00
  • 2021-10-12 10:00 - 12:00
  • 2021-10-20 13:00 - 15:00
 • Teams
 • Jens Fredricsson, Elisabet Lundholm, Mari Zetterqvist Blockhaus
 • 995 SEK
 • se hemsidan
 • Diplomerad ridlärare, C och B-tränare