Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 - Stockholm

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik. 

  Tränarskap

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om idé och värderingsstyrt ledarskap och veta vad normmedvetet perspektiv innebär
  • Ha kunskap om ledarskapets grundprinciper och anpassat ledarskap
  • Veta vad som skapar motivation inom idrotten och vad självbestämmandeteorin är
  • Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på ledaren i en träningsgrupp
  • Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
  • Ha kännedom om nödvärnslagen och kampsportslagen samt veta hur dessa påverkar verksamheten
  • Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning

   

  Träningslära

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
  • Ha grundläggande kunskaper i näringslära
  • Kunna genomföra grundläggande styrketräning i en träningsgrupp
  • Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
  • Kunna planera ett träningspass
  • Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp

   

  Metodik

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
  • Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
  • Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
  • Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
  • Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen

   Information

   • 2021-09-08
    • 2021-10-09 09:00 - 2021-10-10 17:00
   • Bosön
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi. Kontakta gärna Bosön för boendealternativ.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 SEK
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.

   Information

   • 2021-09-08
    • 2021-10-09 09:00 - 2021-10-10 17:00
   • Bosön
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi. Kontakta gärna Bosön för boendealternativ.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 SEK
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.