Webbanmälan

Bedömningsdomarutbildning 20-21 november - Göteborg

Inbjudan till SCF:s Bedömningsdomarutbildning

20-21 nov i Göteborg

Välkommen till Svenska Cheerleadingförbundets Bedömningsdomarutbildning inriktning cheer. Utbildningen vänder sig till den som är intresserade av att bli eller fortsätta vara domare.

Under utbildningen kommer följande tas upp: 

• Att vara domare, etik och moral
• Grundläggande kunskap om våra protokoll och bedömningsdokument
• Bedömning av cheerleading (svenska och utländska tävlingar)
• Diskussioner om både praktiska och etiska aspekter av domaruppdraget

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov och ett bedömningsprov. 

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna utbildning:

För att delta på domarutbildningen krävs det att du har ett intresse av att vilja bli bedömningsdomare. Det krävs att du är aktiv på hela kursen, deltar i diskussioner och är beredd att lägga ner tid innan och efter kursen. Eftersom kursen avslutas med prov på söndagen bör Du också avsätta tid på lördag kväll för att studera.

Dessutom gäller följande:

Du ska vara minst 18 år. (Åldersdispens ges ej för denna kurs).

Du bör ha god kunskap gällande levelsystemet

Du skall ha läst igenom samt ha kännedom om SCFs tävlingsregler, tävlingsbestämmelser, bedömningsreglemente och domarprotokoll. De finns under ”regler” på www.cheerleading.se

Du skall ta med ovan nämnda dokument samt block och penna till utbildningen. Ta gärna med bärbar dator på söndagen om du har detta. (Övrigt utbildningsmaterial delas ut på kursen). OBS! Domarprotokoll delas ut på utbildningen.

Plats:  Göteborg hotell G

Datum:  20-21 november 2021

Tid:  Lördag 10:00 – 18:00, Söndag 09:00 – 15:00  

För att bli godkänd måste du närvara under hela kurstiden och bli godkänd på båda proven.

Information

 • 2021-11-13
  • 2021-11-20 10:00 - 18:00
  • 2021-11-21 09:00 - 15:00
 • First Hotell G
 • Sofie Lewerentz, Josephine Nyman Richt, Elin Svensson Wallin
 • 2200 SEK

Information

 • 2021-11-13
  • 2021-11-20 10:00 - 18:00
  • 2021-11-21 09:00 - 15:00
 • First Hotell G
 • Sofie Lewerentz, Josephine Nyman Richt, Elin Svensson Wallin
 • 2200 SEK