Webbanmälan

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Övergripande innehåll och upplägg
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs  på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära  och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
» Jag och idrottsrörelsen 
» Jag och ledarskapet 
» Jag och träningen 
» Jag och utövaren 
» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
» Egna studier via webb 
»Träffarna är digitala
» Hemuppgift 
» Omfattar totalt ca 25  lektionstimmar á 45 min

Information

 • 2021-11-03
  • 2021-11-10 18:00 - 20:30
  • 2021-12-04 09:00 - 17:00
 • Teams
 • Eric Fransson
 • 2100 SEK
 • Hela kursavgiften kan just nu subventioneras via Idrottsmedel som ett återstartsstöd, för dig som tillhör idrottsförening i Blekinge. Ta kontakt med din Idrottskonsulent.
 • Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras faktiska kostnaden.

Information

 • 2021-11-03
  • 2021-11-10 18:00 - 20:30
  • 2021-12-04 09:00 - 17:00
 • Teams
 • Eric Fransson
 • 2100 SEK
 • Hela kursavgiften kan just nu subventioneras via Idrottsmedel som ett återstartsstöd, för dig som tillhör idrottsförening i Blekinge. Ta kontakt med din Idrottskonsulent.
 • Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras faktiska kostnaden.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.