Webbanmälan

TGU 2 riks 2021/2022

Detta är en utbildning för dig som vill ta ytterligare ett steg i din utbildning som tränare.

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram består idag av stegkurserna Tennisens Plattform och Tennisens Grundtränarutbildning TGU 1–3 och arrangeras av Svenska Tennisförbundet tillsammans med och genom de sju regionerna.


TGU 2-kursen är uppdelad på både digitala och fysiska träffar som kursdeltagaren ska medverka på. Notera att datum och tider kan komma att ändras. I kursen ingår också att kursdeltagaren genomför praktik.

Utvecklingssteg: Talangutveckling 11-17 år

Ämnesområden:

 • Fysiologi och fysisk utveckling
 • Biomekanik och teknikutveckling
 • Tester
 • Planering och periodisering
 • Teknik och videoanalys
 • Kost, skador och återhämtning

Information

 • 2021-10-22
  • 2021-11-19 09:00 - 14:00
  • 2021-11-26 09:00 - 14:00
  • 2021-12-03 09:00 - 13:00
  • 2021-12-10 09:00 - 13:00
  • 2021-12-17 09:00 - 13:00
  • 2022-01-14 09:00 - 12:00
  • 2022-01-21 09:00 - 12:00
  • 2022-01-28 09:00 - 12:00
  • 2022-02-04 09:00 - 12:00
  • 2022-02-11 09:00 - 12:00
  • 2022-02-18 09:00 - 12:00
  • 2022-03-18 09:00 - 17:00
  • 2022-03-19 09:00 - 17:00
  • 2022-03-20 09:00 - 17:00
 • Digitalt
 • Johan Thorselius, Peter Rejmer, Frej Hallgren, Fredrik Johansson
 • 8000 SEK
 • Litteratur, lunch och fika på kursens fysiska dagar kursdagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren
 • Gäller alla kurser och konferenser som arrangeras av SvTF. Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Tennisens plattform, TGU 1
 • 24 av 24

Information

 • 2021-10-22
  • 2021-11-19 09:00 - 14:00
  • 2021-11-26 09:00 - 14:00
  • 2021-12-03 09:00 - 13:00
  • 2021-12-10 09:00 - 13:00
  • 2021-12-17 09:00 - 13:00
  • 2022-01-14 09:00 - 12:00
  • 2022-01-21 09:00 - 12:00
  • 2022-01-28 09:00 - 12:00
  • 2022-02-04 09:00 - 12:00
  • 2022-02-11 09:00 - 12:00
  • 2022-02-18 09:00 - 12:00
  • 2022-03-18 09:00 - 17:00
  • 2022-03-19 09:00 - 17:00
  • 2022-03-20 09:00 - 17:00
 • Digitalt
 • Johan Thorselius, Peter Rejmer, Frej Hallgren, Fredrik Johansson
 • 8000 SEK
 • Litteratur, lunch och fika på kursens fysiska dagar kursdagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren
 • Gäller alla kurser och konferenser som arrangeras av SvTF. Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Tennisens plattform, TGU 1
 • 24 av 24