Webbanmälan

Antidopingkurs - Grund

Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva är skyldiga att ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel, kosttillskott och missbrukssubstanser. 
 
Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping men även till förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF. Den riktar sig också till RF/SISU-distrikts anställda. Nya i funktionen som SF:s antidopingansvarige och RF-SISU distrikts sakkunnige i antidoping ska ha genomgått denna kurs.
Alla ovan uppräknade har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet. 
 
I år när kursen genomförs digitalt via Teams så öppnar vi även upp för ledare och tränare från elitidrottsföreningar och för lärare på Riksidrottsgymnasier att anmäla sig.
 
Kursinnehåll:
*  Hur alla dopingregler hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
*  Hur antidopingarbetet bedrivs inom idrotten i Sverige och internationellt.
*  Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
*  Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
*  Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
*  Var man hittar tillförlitliga fakta om antidoping.

Kontakt
Peder Mathiasson
peder.mathiasson@antidoping.se eller 08 586 260 34 

Information

      • 2021-11-17 09:30 - 16:30
    • Digitalt via Teams

Information

      • 2021-11-17 09:30 - 16:30
    • Digitalt via Teams

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.