Webbanmälan

Ledarteam

Välkommen till kursen Ledarteam!

Ledarteam är kursen för dig som är, eller ska bli, del av ett ledarteam inom någon av Gymnastikförbundets olika verksamheter. Innehållet passar även dig som organisationsledare, exempelvis inom styrelsearbetet. Kursen ger dig kunskaper om hur ni som ledarteam kan samarbeta effektivare och utvecklas tillsammans, och hur det i sin tur kan främja bättre relationer och välmående. Med andra ord, hur ert ledarteam kan bli effektivt och hållbart över tid.  Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med ett kurstillfälle; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans). 

Länk till kursplan

Omfattning och material 
Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter varav en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället.  
Deltagarmaterialet och självstudierna finns digitalt och du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig i god tid inför kursstart. 

Förkunskapskrav 
Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik.