Webbanmälan

Barngymnastik - leka och lära

Kursen lägger grunden för rörelse hela livet och riktar sig till dig som är ledare för barn upp till sex år. Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället får redskapskännedom, en introduktion i barns fysiska och mentala utveckling samt barnrättsperspektivet. Kursen inleds med samarbete mellan stor och liten, som inspiration till innehåll i familjegympa. Kursen genomsyras av rörelseglädje via lekar, dans och redskapsbanor. Avsnittet om lekar är fyllt med tips på hur du kan få in styrka, handredskap och samarbete som en naturlig och rolig del i träningen.

När barnen är små är det viktigt att de får möjlighet att utveckla och träna sin grundmotorik, det gör vi i spännande redskapsbanor med olika teman. Genom rim, rytm, ramsor och sång tränar barnen sin språkliga medvetenhet vilket kan lägga grunden för läs- och skrivutvecklingen. Genom fingerramsorna tränas även finmotoriken. I avsnittet om dans lär barnen sig att lyssna på musiken och att reglera hastigheten på rörelsen. Dansen är också ett bra sätt för att uttrycka känslor. Kursen avrundas med tips på nedvarvning och avslutningslekar. 

I denna kurs utvecklar du ditt ledarskap för målgruppen; med praktiska tips för hur du möter och skapar trygghet hos de yngre barnen. Med det digitala materialet har du alltid den fullspäckade övningsbanken tillgänglig. 

Kursens längd är 10 lektioner á 45 minuter varav en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället.

Kurslängd: 1 dag (kursplan)
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört 
Intro Svensk Gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling


Information

 • 2022-08-05
  • 2022-09-04 09:00 - 17:00
 • GIH
 • Emmy Karlsson
 • Ingår ej
 • Ingår ej
 • 1500 SEK
 • Mat och boende ingår ej. Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.
 • Återbud görs 31 dagar före kursstart. Anmälan är bindande, endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgiften*. Ändringar kan göras 14 dagar innan mot en avgift på 250kr.
 • Från året deltagaren fyller 15 år. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling.
 • 3 av 12

Information

 • 2022-08-05
  • 2022-09-04 09:00 - 17:00
 • GIH
 • Emmy Karlsson
 • Ingår ej
 • Ingår ej
 • 1500 SEK
 • Mat och boende ingår ej. Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.
 • Återbud görs 31 dagar före kursstart. Anmälan är bindande, endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgiften*. Ändringar kan göras 14 dagar innan mot en avgift på 250kr.
 • Från året deltagaren fyller 15 år. Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Intro Svensk Gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling.
 • 3 av 12