Webbanmälan

Grundutbildning för tränare - Östersund

Grundutbildningen för tränare bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

För vem är utbildningen?

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Minimiålder 14 år, men då i sällskap med någon äldre tränare från samma förening som agerar mentor. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Grundutbildningens avsnitt:

» Jag och idrottsrörelsen

» Jag och ledarskapet

» Jag och träningen

» Jag och utövaren

Grundutbildningens upplägg:

» Egna studier via webb och inläsning

» Fysisk träff/träffar

» Hemuppgift att genomföra i din förening

» Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.


Ev. frågor:

Irene Andersson
010-476 42 16
irene.andersson@rfsisu.se



Information

 • 2022-01-11
  • 2022-01-19 18:00 - 20:00
  • 2022-02-26 08:30 - 17:00
 • 1:a träffen digitalt 2:a träffen fysisk
 • Lars Lundqvist, Joachim Karlsson
 • 1800 SEK
 • Utbildningen subventioneras via Projketstöd IF Barn och Ungdom. Deltagaravgift inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna.
 • Anmälan är bindande! Ev AVANMÄLAN senast 3 dagar innan, därefter debiteras 1800 kr/person.

Information

 • 2022-01-11
  • 2022-01-19 18:00 - 20:00
  • 2022-02-26 08:30 - 17:00
 • 1:a träffen digitalt 2:a träffen fysisk
 • Lars Lundqvist, Joachim Karlsson
 • 1800 SEK
 • Utbildningen subventioneras via Projketstöd IF Barn och Ungdom. Deltagaravgift inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna.
 • Anmälan är bindande! Ev AVANMÄLAN senast 3 dagar innan, därefter debiteras 1800 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.