Webbanmälan

Distriktsfunktionärsutbildning

Kursen vänder sig till tävlingsfunktionärer som har tillräckligt mycket praktik för att kunna gå vidare och bli distriktsfunktionärer.

Kursen förutsätter ett aktivt deltagande samt att deltagarna är väl förtrogna med reglerna för de olika simsätten.

Målet är att deltagarna genom kursen ska få kunskaper som ger grunden för att kunna fungera som:

Tävlingsledare, Bandomare, Vändningskontrollantledare, Måldomarledare och Tidtagarledare.

Varmt välkommen på utbildning!

Information

  • 2022-02-10
    • 2022-03-19 09:00 - 16:00
  • Eriksdalsbadet
  • Anki Östlund Farrang & Mikael Gustavsson

Information

  • 2022-02-10
    • 2022-03-19 09:00 - 16:00
  • Eriksdalsbadet
  • Anki Östlund Farrang & Mikael Gustavsson