Webbanmälan

Nätverksträff organisation i förening

Nu bjuder vi in till en nätverksträff där tanken är att ni föreningar kan diskutera och genom erfarenhetsutbyte få nya tankar kring hur man kan organisera sig i föreningen. Som utgångspunkt inför diskussionerna kommer vi ha med två medlemsföreningar som berättar hur de är organiserade idag, hur de tänker framåt och vad de upplever funkar bra och i vissa fall mindre bra. 

Under träffen kommer diskussionen ta plats i mindre samtal och vi kommer sedan i stort prata allmänt om eventuella behov framåt. För att få till givande grupper för alla kommer vi dela upp diskussionsgrupperna utifrån förutsättningar för vardera förening sett till storlek och eventuellt anställda.

Träffen riktar sig till styrelseledamöter och eventuellt andra ansvariga för organisationen.

Mötet genomförs i Teams med föreningskonsulent Kia Wulff samt barn och ungdomsansvarig Elin Axelsson.

Information

  • 2022-01-11
    • 2022-01-12 17:30 - 19:00
  • Digitalt via Teams
  • Kia Wulff, Elin Axelsson

Information

  • 2022-01-11
    • 2022-01-12 17:30 - 19:00
  • Digitalt via Teams
  • Kia Wulff, Elin Axelsson