Webbanmälan

Nätverksträff trygghetsansvarig i förening

Nu bjuder vi in till en nätverksträff där vi tillsammans ska diskutera trygghetsansvaret i förening. Nyckelfaktorer för att lyckas i trygghetsarbetet är bland annat att varje verksamhet har en roll som ansvarar för trygghetsfrågor samt att det finns en utsedd person som samtliga medlemmar vet om att de kan vända sig till om de upplever oro. Detta kommer vi prata mer om och även få input från Malin Träff, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet.

Under denna träff kommer vi därav diskutera hur en sådan här roll kan se ut samt prata konkret kring hur rollen skulle kunna utformas i respektive förening. 

Träffen riktar sig till styrelseledamöter och andra ansvariga för organisationen. Om er förening har en trygghetsansvarig eller liknande roll i föreningen idag, ser vi gärna att den personen också deltar.

Mötet genomförs i Teams med föreningskonsulent Kia Wulff samt barn och ungdomsansvarig Elin Axelsson. Med på träffen är även Malin Träff sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet. 

Information

  • 2022-02-02
    • 2022-02-03 17:30 - 19:00
  • Digitalt via Teams
  • Kia Wulff, Elin Axelsson

Information

  • 2022-02-02
    • 2022-02-03 17:30 - 19:00
  • Digitalt via Teams
  • Kia Wulff, Elin Axelsson