Webbanmälan

HLR

Målet med kursen är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera ett hjärtstopp, larma och utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare.

På våra HLR-utbildningar ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp, agera vid ett hjärtstopp, göra HLR samt att använda defibrillering/hjärtstartare.

Utbildningen bygger på rekommendationer från Hjärt-och lungräddningsrådet.

Information

  • 2022-03-15
   • 2022-03-17 18:00 - 21:00
  • Linköping/ Livgrenadjärmässen
  • Anders Bergström

Information

  • 2022-03-15
   • 2022-03-17 18:00 - 21:00
  • Linköping/ Livgrenadjärmässen
  • Anders Bergström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.