Webbanmälan

Lekande Kanot digital våren 2022

Välkommen till Lekande Kanot, den kanotspecifika delen av Tränare 1 i SKF utbildningsstruktur. En utbildning för dig som tränar nybörjare upp till grön nivå enligt Paddlepower, med extra fokus på kanotister upp till ca 12 år, och vill utveckla dina kunskaper inom kanotspecifik träning, såväl på vattnet som på land.

Innehåll

Årets digitala version av Lekande Kanot bygger på tre teoretiska kvällspass, samt en heldag med praktiska inslag. De teoretiska passen genomförs med fördel tillsammans på er klubb men går också att genomföra enskilt. Den praktiska delen genomförs på klubben där både moment på vatten och på land med lämpliga övningar för nybörjare i allmänhet och åldersgruppen upp till 12 år i synnerhet ingår. Bl.a. introduktion i Teknikens Grunder, samt bra styrke- och konditionslekar på land. De praktiska passen varvas med teoretiska delar kring att vara kanottränare, t.ex. hur du bygger upp ett träningspass, vilka kvaliteter du bör fokusera på, vilka stöd som finns för dig som tränare. Vi berör även pedagogik och ledarskap samt säkerhet, miljö och materialvård.

Lekande Kanot är en perfekt första tränarutbildning, oavsett vilken gren du är verksam inom. Du får en grund att stå på vad gäller paddlingsteknik och hur du på ett lustfyllt och inspirerande sätt kan lägga upp träningar. Passar ex. dig som ska leda Kanotskola eller annan typ av nybörjarverksamhet men även dig som vill uppdatera dina grundläggande kunskaper för att på bästa sätt kunna leda verksamhet för kanotister under deras första år.

Så här genomförs Lekande kanot våren 2022:
Årets digitala version av Lekande Kanot består tre teoretiska kvällspass, samt en heldag med praktiska inslag.  
Kvällspassen är  teoretiska och genomförs digitalt, antingen på klubben eller enskilt, dessa pass är 2 timmar (18-20).
Heldagen är mellan 9-17, den består av korta teoretiska inslag som genomförs digitalt, dess följs av praktiska moment som utförs på vattnet. Heldagen genomförs  i grupp på respektive klubb men alla instruktioner är digitala.  

 • Träff 1: torsdag 21 april, kl.18-20 (teori, genomförs digitalt på klubben eller enskilt)
 • Träff 2: onsdag den 27 april, kl.18-20 (teori, genomförs digitalt på klubben eller enskilt)
 • Träff 3: torsdag den 5 maj, kl.18-20 (teori, genomförs digitalt på klubben eller enskilt)
 • Träff 4: söndag den 22 maj, kl.09-17 (heldag där teori varvas med praktiskta pass på vattnet. Genomförs på  klubben, de teoretiska inslagen är digitala)


Tränare 1

Lekande Kanot utgör den kanotspecifika delen av Tränare 1.

En generell introducerande del består av SISU Idrottsutbildarnas webbutbildning Introduktionsutbildning för tränareDenna utbildning tar ca 2-3 timmar och ger dig som tränare en grund kring tränarrollen i relation till Svensk idrott i allmänhet. Introduktionsutbildningen utgör förkunskapskrav till Lekande Kanot. 

Tränare 1 ingår även HLR, där vi rekommenderas SKF:s utbildning Första Hjälpen för kanotister.

Paddelpasset & PaddlePower

Lekande Kanot ger dig verktyg för att jobba upp till grön nivå enligt Paddelpasset och Paddlepower. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att bli examinator upp till grön nivå och därmed examinera kanotister och utfärda Paddelpass.

Lekande Kanot är även en grund för att kunna jobba med PaddlePower - SKF:s barn- och ungdomsanpassade koncept av Paddelpasset.

Digital webbutbildning

Upplägget kommer vara enligt följande:

 • Samtliga teoripass kommer att hållas live på webben, tillgängliga för samtliga anmälda deltagare, material kommer att skickas ut i förväg.
 • De praktiska passen kommer att genomföras på deltagarnas respektive hemmaklubb utifrån ett detaljerat fastställt upplägg.
 • De olika gruppmomenten kommer att genomföras antigen i mindre grupper på deltagarnas respektive hemmaklubb eller i mindre grupper på webben.
 • De individuella uppgifterna kommer att genomföras av respektive deltagare på den plats hen befinner sig, avstämning kommer att ske i mindre grupper antigen på deltagarnas respektive hemmaklubb eller i mindre grupper via webben.
 • På varje klubb som har deltagare på utbildningen kommer 1-2 st ansvariga att utses. Dessa kommer att ansvara för att utbildningen går framåt, att de praktiska passen genomförs enligt plan och att klubben vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa gällande rekommendationer. Beroende på antal deltagare från respektive klubb, samt klubbens lokala förutsättningar (ex. storlek på lokal) kommer olika åtgärder behöver vidtas på olika ställen.

Kostnad: 750:- (går att söka bidrag på 500:- av kostnaden)

Kontakt

Dag Johansson
mail: dag.johansson@kanot.com
mobil: 070-37 25 448

Information

   • 2022-04-21 18:00 - 20:00
   • 2022-05-05 18:00 - 20:00
   • 2022-05-22 09:00 - 17:00
  • Digitalt och din lokala klubb
  • 750 SEK
  • Föreningen har möjlighet att, efter avslutad kurs, söka bidrag från SKF på 500 kr/deltagare.
  • Webutbildningen Introduktionsutbildning för Tränare

Information

   • 2022-04-21 18:00 - 20:00
   • 2022-05-05 18:00 - 20:00
   • 2022-05-22 09:00 - 17:00
  • Digitalt och din lokala klubb
  • 750 SEK
  • Föreningen har möjlighet att, efter avslutad kurs, söka bidrag från SKF på 500 kr/deltagare.
  • Webutbildningen Introduktionsutbildning för Tränare