Webbanmälan

Fortbildning TL MX

Välkommen på fortbildning för TL MX 

Välkommen på genomgång fortbildning för TL MX söndag 24/4 kl 9,30 som kommer att vara digital på Teams 

Ni kommer några dagar efter anmälan (efter påsk) att få en länk i IUP så ni kan gå igenom de olika delarna av fortbildningen inför vår genomgång. Alla delarna ska vara klara före genomgången. 

Har ni frågor om IUP så kontakta Henrik.esting@svemo.se och har ni frågor om innehållet kontaktar ni eva.nyman@svemo.se 

Information

  • 2022-04-21
   • 2022-04-24 09:30 - 13:00
  • Teams
  • Magnus Markenfelt, Eva Nyman
  • 500 SEK
  • Östra tar betalt för den kostnad Svemo har beslutat att ta ut från den som anordnar en utbildning i IUP
  • Anmälan är bindande
  • TL MX
  • 7 av 15

Information

  • 2022-04-21
   • 2022-04-24 09:30 - 13:00
  • Teams
  • Magnus Markenfelt, Eva Nyman
  • 500 SEK
  • Östra tar betalt för den kostnad Svemo har beslutat att ta ut från den som anordnar en utbildning i IUP
  • Anmälan är bindande
  • TL MX
 • 7 av 15