Webbanmälan

Multi SkillZ Tennis

 • Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar. 
 • Kursen omfattar två digitala träffar á 1,5h och 2 praktiska heldagar.
 • För att få ditt diplom så krävs full närvaro 

Kursen börjar med två digitala träffar 7 och 15 augusti kl.18-19.30 och avslutas med två fysiska träffar 20 och 21 augusti kl.9-17 på USIF (Uppsala).

Information

 • 2022-07-31
  • 2022-08-07 18:00 - 19:30
  • 2022-08-15 18:00 - 19:30
  • 2022-08-20 09:00 - 19:00
  • 2022-08-21 09:00 - 18:00
 • Digitalt
 • Magnus Johansson
 • Ingår lunch och fika
 • 2500 SEK
 • I kursavgiften ingår kurslitteratur/utbildningswebb och lunch/fika på kursens fysiska dagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren.
 • Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Inga

Information

 • 2022-07-31
  • 2022-08-07 18:00 - 19:30
  • 2022-08-15 18:00 - 19:30
  • 2022-08-20 09:00 - 19:00
  • 2022-08-21 09:00 - 18:00
 • Digitalt
 • Magnus Johansson
 • Ingår lunch och fika
 • 2500 SEK
 • I kursavgiften ingår kurslitteratur/utbildningswebb och lunch/fika på kursens fysiska dagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren.
 • Om avbokning sker senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
 • Inga