Webbanmälan

Basutbildning för seniorledare

RF-SISU Östergötland tillsammans med Korpen Östergötland bjuder in alla idrotter och ledare med intresse för ett livslångt idrottande, välmående och gemenskap. Utbildningen är sprungen ur projektet Aktiv senior, ett samarbete mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna med syfte att få Sveriges äldre befolkning att hålla i, börja om eller upptäcka den fysiska röre

Övergripande innehåll och upplägg

Båda träffarna sker fysiskt. Innan den första träffen egna studier. Info om detta samt hur man registrerar sig på webben kommer via mejl. Mellan träffarna går man själv igenom kursen på webben.  Tillfälle 2  innehåller teori, erfarenhetsutbyte samt test av  lite praktiska övningar.

Basutbildningens avsnitt:

Kropp och Knopp

Fysisk aktivitet för träning och välmående

Ledarrollen

Basutbildningens upplägg:

Egna studier innan fysisk träff 1 + tre veckors egna studier via utbildningswebben + fysiks träff 2

Ett reflektionshäfte när du gör webben

Omfattar totalt ca 9 lektionstimmar a 45 min

Avgift:

300 kr/deltagare, men föreningar som samverkar med RF-SISU får avgiften subventionerad.

Avbokningsregler:

Oanmäld frånvaro faktureras föreningen i efterhand

Information

  • 2022-09-06
   • 2022-09-20 09:00 - 12:00
   • 2022-10-12 13:00 - 16:00
  • Idrottens Hus, Linköping

Information

  • 2022-09-06
   • 2022-09-20 09:00 - 12:00
   • 2022-10-12 13:00 - 16:00
  • Idrottens Hus, Linköping

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.