Webbanmälan

Digital föreläsning: Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur.  Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Föreläsningen sker digitalt och du får en länk skickad till dig som du ansluter till strax före tillfället. 

Målgrupp: Ledare/tränare inom idrotten

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila ulrika.ahlbergmessina@rfsisu.se alternativt ring 0709265827. 

Återbud lämnas senast 5 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress några dagar före utbildningen/föreläsningen.

Information

  • 2022-11-15
    • 2022-11-22 18:00 - 20:00
  • Digitalt via länk
  • Karin Einvall
  • 300 SEK
  • 300 kr/ deltagare, max 500 kr / förening om ni är fler från er förening. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 5 dagar innan kursstart alt utebli medför att en administrativ avgift faktureras föreningen.

Information