Webbanmälan

Föreningskonferens

Under två dagar vill vi samlas för att sprida kunskap och information, utbyta erfarenheter och samverka under trevliga former tillsammans med övernattning, mat & spa. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, ideellt engagerade och verksamhetsansvariga i föreningarna i Örebro och Värmland.  

Kostnaden är subventionerad genom projektstödet av Svenska Ridsportförbundet och RF SISU och föreningarna betalar därför endast 1100kr/pers. ink kost, logi & spa.

 

Lördag 22/10 
11.45 Samling utanför Restaurangen 
12.00-12.30 Lunch 
13.00 Start i konferenssalen helgrupp 
13.30 Verksamhetsutveckling  
14.10-14.20 Frisk luft 
14.20 Valbara workshops, block 1 
 • SISU – Hur använder vi resursen? 
 • Marknadsföring – hur marknadsför vi vår verksamhet och vad kan vi göra bättre? 
 • Arbetsgivaransvar – vad innebär arbetsgivaransvaret? 
 • Söka sponsorer till tävling/verksamhet – Hur vi jobbar för att öka antalet sponsorer och vad vi ger tillbaka. 
15.00-15.30 Fika 
15.40-16.20 Valbara workshops med erfarenhetsutbyte, block 2 
 • Ordförande i förening – ansvar och arbetsinsats 
 • Kassör – ekonomiarbete 
 • Att vara tävlingsarrangör 
 • Verksamhetsansvariga -utmaningar och samarbeten 
16.20 Kort återsamling och summering av dagen 
16.30-19.00 Incheckning och SPA 
19.30 Middag 

Söndag 23/10 
7.30-9.00 Frukost 
9.00 Kort summering av gårdagen, lyfta ev. frågeställningar 
9.20 Ideellt engagemang  
10.00 Frisk luft och hämta fika 
10.20 Trygg i stallet 
11.10 Frisk luft 
11.20 Kommundialog 
12.10 Vi knyter ihop säcken 
12.30 Lunch 

Information

   • 2022-10-22 11:45 - 2022-10-23 13:00
  • Loka Brunn
  • 1800 SEK
  • I kursavgiften ingår kost, logi & spa. Klubbar som tillhör RF SISU Värmland kan ta hela eller delar av anmälningsavgiften på sin resurs. Avgiften faktureras föreningen.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag den 29/9 faktureras.

Information

   • 2022-10-22 11:45 - 2022-10-23 13:00
  • Loka Brunn
  • 1800 SEK
  • I kursavgiften ingår kost, logi & spa. Klubbar som tillhör RF SISU Värmland kan ta hela eller delar av anmälningsavgiften på sin resurs. Avgiften faktureras föreningen.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag den 29/9 faktureras.