Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för tränare i RF-SISU Uppland

Fortsättningsutbildning för tränare sker i höst i samverkan med RF-SISU Uppland. De fysiska träffarna genomförs i Knivsta. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

Du kan inte anmäla dig via länken i på denna sida utan måste använda den här ovanför.

Fortsättningsutbildningen för tränare bygger vidare på grundutbildningen och fördjupar samt konkretisar flera av perspektiven ännu mer. Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning* och leder barn, ungdomar eller vuxna i någon idrottsförening. Du får gå utbildningen från det år som man fyller 16.
Tanken är att du som ledare ska kunna skapa en verksamhet som engagerar och motiverar. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planeringen och följa upp. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där egna studier via utbildningswebben varvas med uppgifter i det digitala klassrummet, praktisk tillämpning samt hemuppgift att göra i din förening.

Fortsättningsutbildningens upplägg: En träff via Microsoft Teams och två fysiska heldagsträffar. Du måste närvara vid samtliga träffar och redovisa samtliga uppgifter i det digitala klassrummet för att bli godkänd på utbildningen. 
Utbildningens omfattning: Totalt cirka 35 timmar (självstudier, träffar, hemuppgift). Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen

Information

  • 2022-09-08 18:00 - 20:30
  • 2022-09-24 08:30 - 16:30
  • 2022-10-09 08:30 - 16:30
 • Första digitalt via Teams övriga i Knivsta
 • Vi bjuder på lunch 24/9 samt 9/10
 • 2500 SEK
 • Grundutbildning för tränare el likvärdig från SF

Information

  • 2022-09-08 18:00 - 20:30
  • 2022-09-24 08:30 - 16:30
  • 2022-10-09 08:30 - 16:30
 • Första digitalt via Teams övriga i Knivsta
 • Vi bjuder på lunch 24/9 samt 9/10
 • 2500 SEK
 • Grundutbildning för tränare el likvärdig från SF

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.