Webbanmälan

Utveckla tränarskapet - Tränarforum Stockholm

Kunskaper är som pusselbitar. Vissa bitar passar inte direkt utan kräver att andra bitar finns på plats. En del bitar är lätta att lägga. Andra bitar kräver mer arbete. Att dela med sig av insikter och erfarenheter som gjorts och med nyfikenhet lyssna till andras är viktigt för att utvecklas som tränare. Ett av syftena med mötesplatsen Tränarforum Stockholm är dels att ge dig som tränare fler pusselbitar, dels att hjälpa dig få dem på rätt plats. Det tror vi görs bäst tillsammans och i samtal med andra tränare. 

Innehåll
Under kvällen presenteras materialet "Utveckla tränarskapet", som består av ett stort antal samtalsunderlag i ämnen som tagits upp av oss tidigare. De kan användas för att starta samtal och dela erfarenheter mellan tränare i föreningen. Vi kommer utifrån samtalsunderlag utbyta erfarenheter mellan tränare på plats. Alla deltagare får tillgång till materialet efteråt.

Föreläsare under kvällen
Susanne Wolmesjö är koordinator och utvecklare för Riksidrottsuniversitetet i Stockholm, ett nystartat samarbete mellan GIH, KTH tillsammans med Stockholms Stad och RF-SISU Stockholm. Susanne kommer att informera om verksamheten, hur man kan kombinera idrott och studier och möjligheten till utveckling för tränare och idrottare i Stockholm

Målgrupp
Utbildningen riktar sig framförallt till medlemmar i förening i Stockholmsdistriktet. Tillhör du inte någon förening måste du ta kontakt med Lars Jonsson, lars.jonsson@rfsisu.se för registrering och mer info.

Kost
Vi bjuder på smörgås, frukt och vatten. 

Kostnad & avbokning
Föreläsningen är kostnadsfri. Avbokning sker till carina.sjolander@rfsisu.se

Frågor
Har du frågor kontakta Lars Jonsson, lars.jonsson@rfsisu.se, 08-627 46 07

Har du frågor om anmälan eller vill avboka kontakta Carina Sjölander, carina.sjolander@rfsisu.se 

Tränarforum Stockholm är en mötesplats för tränare inom föreningsidrotten i Stockholmsdistriktet. Med Tränarforum Stockholm vill vi anta utmaningen att stärka ledarskapet inom idrotten, en central del av idrottens strategi mot 2025. Ska vi lyckas nå målbilden kommer tränaren, dvs du, vara en viktig aktör. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli framgångsrik. Vi anordnar frukostseminarier, föreläsningar, erfarenhetsutbyten och andra utbildningar med kompetenta föreläsare inom aktuella ämnesområden.
Tränarforum Stockholm är en kvalitetsstämpel för dig som vill uppdatera dig med det senaste, så att så många som möjligt hänger med så länge som möjligt.

Information

  • 2022-10-02
   • 2022-10-05 18:00 - 21:00
  • Allaktivitetshuset Sturegatan 10, Sundbyberg

Information

  • 2022-10-02
   • 2022-10-05 18:00 - 21:00
  • Allaktivitetshuset Sturegatan 10, Sundbyberg

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.