Webbanmälan

Grundutbildning för tränare + Steg 1 (Boule)

Välkommen med din anmälan till Grundutbildning för tränare & Tränarutbildning steg 1 

  

Den 17/10 startar tränarutbildningen igen. Utbildningen har ändrats och utvecklats och är en kombination av boulespecifik tränarutbildning och RF-SISU:s grundutbildning för tränare. Första utbildningen som ges som en pilot utvärderas så att vi kan ändra och förbättra efter behov.
Den 17/10 är en digital introduktion till utbildningen som fortsätter med två fysiska utbildningsdagar den 12–13/11. Utbildningen går i Stockholm.  
Utbildningen riktar sig till dig som är tränare eller vill utbilda dig till tränare på klubbnivå. Du är licensierad spelare med några års erfarenhet och har tävlat i nationella och/eller regionala tävlingar och har kunskap om reglerna för boule. 
Vi ser fram emot en blandad grupp, både kvinnor och män i olika åldrar. Antalet platser är begränsat till 20 deltagare. 

Beskrivning: 

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning, studier och undersökningar för att ge dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Utbildningen vänder sig till alla som är eller vill bli tränare inom boulesporten, oavsett hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.  
Kunskapsförmedling och lärande sker på olika sätt där utbildningswebben är hubben. 
Utbildningswebben innehåller filmer, kortare texter och reflektionsfrågor och det är via den du kommer att genomföra dina självstudier. Vid utbildningens träffar ligger samtalet till grund för ditt lärande. Med hemuppgiften i din egen förening får du möjlighet att koppla ihop utbildningen med ditt praktiska ledarskap.  

Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget.

Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering

Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar 

Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna. 

Den boulespecifika dagen innehåller bouleteknik, taktik och träning. Praktiska övningar, teori och samtal utifrån deltagarnas erfarenheter.  

Grundutbildningens upplägg: självstudier, träffar och hemuppgift 

Självstudier via utbildningswebben med hjälp av häftet ”Reflektionsblad – grundutbildning för tränare”. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.  
Den första träffen är digital och den andra blir en fysisk träff över lördag och söndag. Du måste närvara vid alla träffarna för att bli godkänd på utbildning.  
För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i, utifrån de valbara teman som finns. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland innan utbildningens slut.  

Utbildningens omfattning: Totalt cirka 33 timmar (självstudier, träffar, hemuppgift) 
Utbildare: Ronnie Andersson och Anders Gerestrand 
Kostnad: 1 800 kronor/person. Du får du ekonomiskt bidrag från ditt RF-SISU distrikt för ditt deltagande efter genomförd och godkänd utbildning. 

Information

  • 2022-10-14
   • 2022-10-17 18:00 - 21:00
   • 2022-11-05 10:00 - 15:00
   • 2022-11-12 09:00 - 17:00
   • 2022-11-13 09:00 - 17:00
   • 2022-11-19 11:00 - 15:00
  • Träff 1: Digitalt via Zoom. Träff 2: Stockholm.
  • Ronnie Andersson
  • Inga förkunskapskrav
  • 16 av 21

Information

  • 2022-10-14
   • 2022-10-17 18:00 - 21:00
   • 2022-11-05 10:00 - 15:00
   • 2022-11-12 09:00 - 17:00
   • 2022-11-13 09:00 - 17:00
   • 2022-11-19 11:00 - 15:00
  • Träff 1: Digitalt via Zoom. Träff 2: Stockholm.
  • Ronnie Andersson
  • Inga förkunskapskrav
 • 16 av 21

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.