Webbanmälan

TU6 del 1 i augusti 2023

TU6 är det näst högsta steget i SHF Tränarutbildningsstege. 

Kursen riktar sig till personer som vill bli eller är tränare för ett elitseniorlag eller elit U18-lag.

Behöriga att söka är de som genomgått och blivit godkända på en TS2- eller TU5-kurs. 

Del 1 på SHF:s nästa TU6-kurs kommer att arrangeras 25-28 augusti 2023 i Alingsås

Kursen är uppdelad i 2 utbildningstillfällen om fyra dagar.
Del 2 är planerad att genomföras i juni 2024. Du får dessutom räkna med att lägga ner lika mycket tid till hemuppgifter. De tre största hemuppgifterna skall vara klara 1 februari 2024.

Godkänt genomförd TU6-utbildning ger kunskap om att leda och träna ett elitseniorlag. Deltagarna har också kunskaper att utveckla och stimulera föreningens handbollmässiga verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill bli eller är tränare för ett elitseniorlag eller ett U18-elitlag.

Behöriga att söka är de som genomgått och blivit godkända på en TS2- eller TU5-kurs.

TU6 ger denna Behörighet

 • kunskap om att leda och träna ett elitseniorlag och ett U18-elitlag.
 • kunskaper att utveckla och stimulera föreningens handbollmässiga verksamhet
 • behörighet att leda ett lag i Handbollsligan/SHE (SHF licenskrav)
 • behörighet att vara huvudtränare på SHF:s handbollsgymnasier (NIU)
 • behörighet att leda lag som deltar i någon av Europeiska Handbollförbundets (EHF) cuper (EHF licenskrav) med undantag för Champions League
 • behörighet att leda svenska U-landslag (ungdom)
 • behörighet att ansöka till SHF:s nästa utbildningssteg "MasterCoach", dvs. Europas o världens högsta handbollstränarutbildning.
 • Ansökningskrav
  Du ska vara godkänd på TU5 eller TS2.

  För att bli godkänd på TU6 ska du
  - uppvisa god förståelse och förtrogenhet med Tränarutbildningens ämnesområden.
  - blivit godkänd på samtliga inlämningsuppgifter.
  - Vara 100 % närvarande.

Kursplats      Alingsås, Grand Hotell


Kursdatum

Utbildningen är uppdelad och genomförs i två delar; totalt preliminärt 8 dagar. Tiden för hemuppgifter är beräknad till 72 timmar och tillkommer.

 Preliminära kurstider del 1      

Start              Fredag 25 augusti  kl. 11.30

Avslutning      Måndag 28 augusti kl. 15.00

Preliminära kurstider del 2

Kursdatum och tider är ej ännu bestämda men det blir troligtvis i juni 2024.

Kursavgift:

Deltagande i kursen kostar totalt 21.000:- Detta täcker logi och mat under båda kurstillfällena, kurslitteratur  samt undervisning.
OBS! Kursavgiften täcker inte resekostnader!

Vid anmälan har deltagaren också förbundit sig att deltaga under hela kursen; dvs vid båda kurstillfällena.

Kursavgiften delas upp och uttages enl. följande:

* 1:a 10.500:-        i samband med bekräftelse om deltagande faktureras kursavgiften. Alla får enkelrum.

* 2:a 10.500:-        i samband med kallelsen till del 2 faktureras kursavgiften.


Anmälan: 

Sista anmälningsdag är 31 maj 2023.

Kallelse 

Kallelse skickas ut senast  15 juni till antagna deltagare, samt för kännedom till SDF utb.ledare.

Återbud:

Vid ev. återbud eller avbokningar efter 21 juni 2023 kommer hela kursavgiften att uttagas.

Urval vid fler sökande än platser:

Antalet kursdeltagare är begränsat så vid fler sökande än platser kommer ett urval utifrån meriter att ske. Urvalet görs av SHF:s Utbildningskommitté.

Inställd kurs:

Vid ett deltagarantal under 20 personer ställs kursen in och erbjuds vid ett senare tillfälle.

Instruktörer:
Torbjörn Klingvall, Tjolle Ström, Johan Ekengren, Pontus Axell och många fler föreläsare.

Frågor
Ev frågor till Lennart Söderström tel 08-699 65 59.

Kursansvariga

Lennart Söderström SHF 

VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!

Information

  • 2023-05-31
   • 2023-08-25 12:00 - 2023-08-28 14:00
  • Alingsås
  • 10500 SEK
  • Kostnad är bara för del 1. Kostnaden för del 2 tas ut när du anmäler dig till del 2 i mars 2024. Vi vill helst att du betalar med Kort eller Swish direkt när du anmäler dig i Utbildningsmodulen. Om du inte själv vill betala så skicka inbjudningslänken till den ekonomiansvarige i klubben så får han anmäla dig. Vi tar ut en fakturaavgift på 100kr vid faktura som betalningsmetod.
  • Sista avbokningsdag är 21 juni 2023. Vid ev. återbud eller avbokningar efter 21 juni 2023 kommer hela kursavgiften att uttagas. Om du avbokar dig senast 21 juni 2023, så återbetalas hela beloppet.

Information

  • 2023-05-31
   • 2023-08-25 12:00 - 2023-08-28 14:00
  • Alingsås
  • 10500 SEK
  • Kostnad är bara för del 1. Kostnaden för del 2 tas ut när du anmäler dig till del 2 i mars 2024. Vi vill helst att du betalar med Kort eller Swish direkt när du anmäler dig i Utbildningsmodulen. Om du inte själv vill betala så skicka inbjudningslänken till den ekonomiansvarige i klubben så får han anmäla dig. Vi tar ut en fakturaavgift på 100kr vid faktura som betalningsmetod.
  • Sista avbokningsdag är 21 juni 2023. Vid ev. återbud eller avbokningar efter 21 juni 2023 kommer hela kursavgiften att uttagas. Om du avbokar dig senast 21 juni 2023, så återbetalas hela beloppet.