Webbanmälan

Sportexamination Göteborg

Välkommen till Examination Sportklätterinstruktör

Var: Göteborg/Klippa, meddelas senare
Datum: den 20-21 maj 2023
Förkunskapskrav: Se aspiranthandledning och normer för sportklätterinstruktör och sportklätterkurser på klatterforbundet.se/utbildning/normer.
Ansvarig examinator: Martin Meyerman
Pris: 5 000 kronor,
Observera att samtliga förkrav ska vara uppfyllda innan du kan anmäla dig. Skicka in din ansökan och betalning i samband med anmälan. Skicka in dokumentation om förkunskaper till utbildning@klatterforbundet.se.
Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.
Sista anmälningsdag är 20 april 2023. Din betalning bekräftar din anmälan och utgör din plats i turordningen om inte alla anmälda får plats. Får du inte plats återbetalar vi givetvis din deltagaravgift. Om du själv får förhinder efter sista anmälningsdatum kan vi endast återbetala om vi kan fylla platsen med en annan deltagare, och då mot en administrationsavgift.


Information

  • 2023-04-20
   • 2023-05-20 09:00 - 17:00
   • 2023-05-21 09:00 - 16:00
  • Martin Meyerman, Håkan Hammarberg
  • 5000 SEK
  • Pris: 5 000 kronor, betalas vid anmälan. Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.
  • Om du själv får förhinder efter sista anmälningsdatum kan vi endast betala tillbaka om vi kan fylla platsen med en annan deltagare, och då mot en administrationsavgift på 500 sek.
  • se normer

Information

  • 2023-04-20
   • 2023-05-20 09:00 - 17:00
   • 2023-05-21 09:00 - 16:00
  • Martin Meyerman, Håkan Hammarberg
  • 5000 SEK
  • Pris: 5 000 kronor, betalas vid anmälan. Avgiften avser examination. Aspiranten står själv för resa, kost och logi samt den utrustning som används vid examinationen.
  • Om du själv får förhinder efter sista anmälningsdatum kan vi endast betala tillbaka om vi kan fylla platsen med en annan deltagare, och då mot en administrationsavgift på 500 sek.
  • se normer