Webbanmälan

Grundutbildning för tränare - Digital utbildning

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning, studier och undersökningar för att ge dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Utbildningen vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.  Du får gå utbildningen från det år du fyller 14.


Kunskapsförmedling och lärande sker på olika sätt där utbildningswebben är hubben.

Utbildningswebben innehåller filmer, kortare texter och reflektionsfrågor och det är via den du kommer att genomföra dina självstudier. Vid utbildningens träffar ligger samtalet till grund för ditt lärande. Med hemuppgiften i din egen förening får du möjlighet att koppla ihop utbildningen med ditt praktiska ledarskap.

Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget

Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering

Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar

Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna.

Grundutbildningens upplägg: självstudier, digitala träffar och hemuppgift

Självstudier via utbildningswebben med hjälp av häftet ”Reflektionsblad – grundutbildning för tränare”. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.

Du måste närvara vid samtliga digitala träffar för att bli godkänd på utbildning. 

För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i, utifrån de valbara teman som finns. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland innan utbildningens slut.

Utbildningens omfattning: Totalt cirka 25 timmar (självstudier, digitala träffar, hemuppgift)

Utbildare: Simon Björkén

Kostnad: 1 800 kronor/person. Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening får du ekonomiskt bidrag från RF-SISU Uppland för ditt deltagande efter genomförd och godkänd utbildning. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.

Fotograf: RF-SISU Uppland

Information

  • 2023-04-19
   • 2023-04-27 18:00 - 21:00
   • 2023-05-04 18:00 - 21:00
   • 2023-05-11 18:00 - 21:00
  • Digital utbildning
  • Simon Björkén
  • 1800 SEK
  • Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer du att få ett ekonomiskt bidrag på 1800 kr från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.
  • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen kostnaden. Föreningen kan även hitta en ersättare till den deltagare som inte kan delta.
  • 19 av 20

Information

  • 2023-04-19
   • 2023-04-27 18:00 - 21:00
   • 2023-05-04 18:00 - 21:00
   • 2023-05-11 18:00 - 21:00
  • Digital utbildning
  • Simon Björkén
  • 1800 SEK
  • Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer du att få ett ekonomiskt bidrag på 1800 kr från RF-SISU Uppland för ditt deltagande. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.
  • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen kostnaden. Föreningen kan även hitta en ersättare till den deltagare som inte kan delta.
 • 19 av 20

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.