Webbanmälan

Klubb- och distriktsdomarutbildning 2023

Det nya formatet för Svenska Fäktförbundets grundläggande domarutbildning innebär att en ny nivå kallad klubbdomare införs. Svenska Fäktförbundet övertar hela ansvaret för domarutbildningar som alltså enbart genomförs på nationell nivå en gång varje säsong. Nu är det hög tid att anmäla sig till den andra utbildningssäsongen. Observera att den som eventuellt anmält sig på något annat sätt till domarutbildningen behöver anmäla sig via anmälningsfunktionen på denna sida.

Utbildningen är digital och arrangeras via Teams. Länkar till alla utbildningstillfällen (5 st) skickas med kallelsen (mailas). Var noga med att välja rätt länkar till Teams-möten som sker uppdelade per vapen (tillfälle 3 och 5). Länk till det inledande Teams-mötet skickas även med i anmälningsbekräftelsen.

En utbildning till klubb- och distriktsdomare genomförs per år. Denna utbildning påbörjas i januari och pågår under hela våren. Utbildningen är upplagd så att den första delen av utbildningen är gemensam för klubbdomare och distriktsdomare. I denna del ingår, förutom fyra obligatoriska seminarier, även en digital utbildning i trygg idrott för fäktdomare. Seminarierna är delvis uppdelade efter vilket vapen som deltagaren är inriktad på. Klubbdomardelen avslutas med en muntlig examination.

De som klarat examen till klubbdomare kan därefter välja att gå vidare med sikte på att klara distriktsdomarexamen. Inför distriktsdomarexamen ingår ett digitalt utbildningstillfälle och ett digitalt examinationstillfälle med videobedömning. Godkänt resultat på examinationstillfället i videobedömning krävs för att kunna döma upp för distriktsdomarexamen vid ungdoms-SM i Karlskrona.

De som siktar på att klara distriktsdomarexamen rekommenderas att skaffa sig så mycket praktik som möjligt genom att döma på  lokala och regionala tävlingar.

De som klarat examen till klubbdomare men som inte har möjlighet eller inte känner sig redo för att gå vidare och bli distriktsdomare under 2023 kommer att ha möjlighet att enbart anmäla sig till framtida distriktsdomarutbildningar.

Sammanfattande krav

Klubbdomarlicens

 • Ha fyllt 15 år
 • Godkänd närvaro vid samtliga utbildningstillfällen
 • Godkänd i utbildningen "Trygg idrott för fäktdomare"
 • Godkänd i muntlig examen.

Distriktsdomarlicens

 • Ha fyllt 16 år
 • Godkänd som Klubbdomare
 • Godkänt deltagande vid utbildningstillfälle om videobedömning
 • Godkänd vid examination i videobedömning online
 • Godkänd praktisk examination vid ungdoms-SM

Anmälan och kostnad

Priset för utbildningen är 1.250 kr för såväl klubb- som distriktsdomare. Avgiften kommer att faktureras deltagarens förening. Svenska Fäktförbundet kommer att bevilja 1.000 kr i bidrag från Projektstöd IF för varje deltagare som godkänns som klubbdomare.

För de deltagare som som kvalificerat sig till att göra distriktsdomarexamen i samband med ungdoms-SM i Karlskrona kan ytterligare bidrag till resa och logi bli aktuella. Meddelande om detta kommer under april.Information

  • 2023-01-18
   • 2023-01-17 20:30 - 22:15
   • 2023-01-24 20:30 - 22:15
   • 2023-02-07 20:30 - 22:15
   • 2023-02-21 20:30 - 22:15
   • 2023-03-07 20:30 - 22:15
   • 2023-03-28 20:30 - 22:15
   • 2023-04-18 20:30 - 22:15
   • 2023-05-13 07:30 - 15:00
   • 2023-05-14 07:30 - 15:00
   • 2023-05-20 07:30 - 15:00
   • 2023-05-21 07:30 - 15:00
  • Digital
  • Tomasz Goral, Johan Wik, Linn Löfmark
  • Se text under rubriken Sammanfattande krav

Information

  • 2023-01-18
   • 2023-01-17 20:30 - 22:15
   • 2023-01-24 20:30 - 22:15
   • 2023-02-07 20:30 - 22:15
   • 2023-02-21 20:30 - 22:15
   • 2023-03-07 20:30 - 22:15
   • 2023-03-28 20:30 - 22:15
   • 2023-04-18 20:30 - 22:15
   • 2023-05-13 07:30 - 15:00
   • 2023-05-14 07:30 - 15:00
   • 2023-05-20 07:30 - 15:00
   • 2023-05-21 07:30 - 15:00
  • Digital
  • Tomasz Goral, Johan Wik, Linn Löfmark
  • Se text under rubriken Sammanfattande krav