Webbanmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar, Göteborg

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Målgrupp: Föreningens styrelse och vi ser gärna att det deltar minst 2-4 personer.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, kontakta thomas.gehoor@rfsisu.se, 0709-265894 

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 500 kr/deltagare. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.  

Återbud lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress 2-3 dagar före utbildningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.

Boktips: Offensivt styrelsearbete som är ett häfte och vid samarbete med RF-SISU så kan det finnas möjlighet för oss att ta kostnaden för boken/böckerna.

Här hittar du vårt övriga utbud av utbildningar

Information

    • 2023-05-08
      • 2023-05-10 17:30 - 21:00
    • Kallebäck, Göteborg
    • Daniel Fyrqvist
    • Fika
    • 500 SEK
    • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 500 kr/deltagare. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
    • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 2 dagar innan kursstart alt att utebli medför att en administrativ avgift på 300 kr faktureras föreningen.
    • Inga förkunskaper krävs. Vi ser gärna att minst 3-4 personer från styrelsen deltar.

Information

    • 2023-05-08
      • 2023-05-10 17:30 - 21:00
    • Kallebäck, Göteborg
    • Daniel Fyrqvist
    • Fika
    • 500 SEK
    • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs Stad, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 500 kr/deltagare. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
    • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 2 dagar innan kursstart alt att utebli medför att en administrativ avgift på 300 kr faktureras föreningen.
    • Inga förkunskaper krävs. Vi ser gärna att minst 3-4 personer från styrelsen deltar.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.