Webbanmälan

40 lika Nätverk - Uppstartsträff inför 2023


40 lika Nätverk - ett nätverk för kvinnliga tränare inom svensk tennis

Uppstartsträff 40 lika Nätverk med ansvariga Emma Ernlund, Medlemsstrateg SvTF och Mikaela Lecomte Seger, Ansvarig Tygg tennis och paratennis SvTF.


Agenda för mötet:

  • 40 lika: För en bättre tennis, både på och utanför banan
  • 40 lika Nätverk: Stärka och behålla kvinnliga tränare inom svensk tennis
  • Workshop: Utformning av 40 lika Nätverk 2023 

Målgrupp: Alla tjejer/kvinnor som har ett tränaruppdrag inom svensk tennis. 

Upplägg för mötesplatsen: Informationsföreläsning + workshop där du som deltagare kan vara med och påverka nätverkets innehåll och utforming 2023. 

Bakgrund:

40 lika - alla vinner när vi får samma möjligheter att utvecklas

40 lika (målområde 8 i Game Change 2030) har en tydlig målsättning att svensk tennis ska bli en mer inkluderande och jämställd idrott till 2030. För att uppnå det önskade läget krävs olika insatser.

Utbildning för förändring: Under hösten 2022 lanseras 40 lika klubbutbildning med syfte att ge tennisklubben inspiration, kunskap och insikt för att utifrån sitt unika utgångsläge, kunna skapa en mer inkluderande och jämställd verksamhet. Utbildningen är en insats för att skapa förändring som över tid inkluderar fler kvinnor, både på och utanför banan.

Nätverk för att stärka och behålla kvinnliga tränare: Det är viktigt att vi inkluderar fler men något som är minst lika viktigt är att värna och stötta de tjejer och kvinnor som redan finns i vår idrott idag. Den 8 december lanseras 40 lika Nätverk - ett nationellt nätverk för kvinnliga tränare inom svensk tennis. Nätverket har som mål att vara en trygg, rolig och utvecklande mötesplats och är en insats för att stärka och behålla kvinnliga tränare. Nätverket ska vara en bestående och hållbar mötesplats över tid med både nationella, regionala och digitala träffar.

Inkludering genom paratennisverksamhet: Utöver jämställdhet så fokuserar 40 lika även på att inkludera fler utövare med funktionsnedsättning genom att utbilda, sprida och starta upp paratennisverksamhet på klubbnivå, 


Information

      • 2022-12-08 13:00 - 14:30
      • 2022-12-08 19:00 - 20:30

Information