Webbanmälan

Föräldrautbildning Klubb


Svenska Brottningsförbundet bjuder in SBF:s föreningar till;

ATT VARA VUXEN TILL ETT BARN SOM BROTTAS

Ta kontakt med SBF, Malin Kjebon, malin.kjebon@brottning.rf.se vid intresse.


Upplägg

Varje förening deltar digitalt med sina föräldrar och ledare samlade. Gruppdiskussionerna sker på plats i er förening, och föreläsningen och redovisning av samtalen sker digitalt. Ett syfte med utbildningen är att föräldrar och ledare ska få en bättre kommunikation och lära känna varandra inom sin förening och därför genomför utbildningen tillsammans på plats. De som inte kan komma till lokalen, får gärna delta digitalt.

Att vara vuxen till ett barn som brottas är en utbildning med syfte att skapa förståelse och samtal kring de vuxnas roll vid och utanför mattan och för att föräldrar ska få en bättre förståelse för brottningen som sport och på så sätt bli mer inkluderade i den.

Utgångspunkten är Svenska Brottningsförbundets värdegrund och strategi kopplat till Riksidrottsförbundets strategi 2020-2025. Den riktar sig till alla som har barn som brottas, både de som är nybörjare och de som har varit med ett tag.

Det kommer bland annat handla om hur det är att brottas, inkludering, viktklasser och hur man som vuxen på ett bra sätt kan vara delaktig i barnens träningar och tävlingar.

Kursen är gratis.

Datum: Ta kontakt med SBF, Malin Kjebon vid intresse.

Tid: Tidpunkt enligt överenskommelse. Utbildningen i sig tar 90 min. Vi rekommenderar avsatt tid efteråt för fortsatta samtal.

Förläsare: Elvira Jakobsson, tränare i IFK Linköping Brottning

Kursledare: Conny Tärnklev, conny.tarnklev@umu.se

Vid frågor kontakta SBF, Malin Kjebon, malin.kjebon@brottning.rf.seInformation

  • 2023-05-28
   • 2023-01-01 00:00 - 2023-12-31 00:00
  • Elvira Jakobsson & Conny Tärnklev
  • Inga

Information

  • 2023-05-28
   • 2023-01-01 00:00 - 2023-12-31 00:00
  • Elvira Jakobsson & Conny Tärnklev
  • Inga