WebbanmÀlan

Digital: Att arbeta i valberedning

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning. En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. De bör deltar på sammanträden, aktiviteter läsa protokoll så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns. 

Innehåll: 
- Valberedningen- en viktig förutsättning för demokrati
- Valberedningens uppdrag
- Den bästa styrelsen - styrelsens sammansättning
- Framgångsnycklar för valberedningen
- Valberedningens arbetsår - Årshjul 


Målgrupp: För dig som arbetar i en valberedning eller i en styrelse.

Anmälan
Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok.
Vid problem, maila anette.ellefsen@rfsisu.se alternativt ring 036-34 54 49.

Deltagaravgift
Utbildningen är kostnadsfri. 

Kallelse

Kallelse mejlas till deltagare ca 1 vecka innan utbildningens start.

Kontaktperson
Anette Ellefsen, anette.ellefsen@rfsisu.se, 036-34 54 49.

Välkommen!

Information